Aktualne kierunki kształcenia

TECHNIKUM NR 4

4-letnie Technikum na podbudowie gimnazjum oraz
5-letnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach:

technik pojazdów samochodowych


technik elektryk


technik informatyk


technik usług fryzjerskich


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

3-letnia szkoła na podbudowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej kształcąca w zawodach:

elektryk


fryzjer


kierowca mechanik


mechanik pojazdów samochodowych


operatora obrabiarek skrawających – klasa patronacka Firmy Famur


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3-letnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (w systemie zaocznym) z przedmiotami wiodącymi:

  • rozszerzona matematyka i geografia