ROK SZKOLNY 2022/2023

Plakat akcji - Sprzątanie Świata

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.
Jej celem jest promowanie idei dbania o przyrodę, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, mających na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. W naszej szkole dbamy o segregację odpadów, czystość pomieszczeń oraz samego otoczenia.
Jednak w tym wyjątkowym dniu, uczniowie zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice ochronne, włączyli się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowali teren wokół budynku szkoły, w parku oraz lesie.
W dniach 16-18 września uczniowie „posprzątali również swój kawałek Polski”.
Udział w przedsięwzięciu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, które zainspirowały uczniów do pracy, mającej na celu dbanie o najbliższe środowisko oraz ukazały potęgę i piękno otaczającego nas świata.
Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas udziału w akcji „Sprzątanie Świata” zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami, wzbudzą w uczniach wrażliwość oraz odpowiedzialność za przyszłość własną oraz innych.
Fotorelacja z akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.


Narodowe Czytanie w naszej szkole

„Miej serce i patrzaj w serce” to słowa Adama Mickiewicza, które były manifestem polskiego romantyzmu i stały się mottem Narodowego Czytania w naszej szkole.
Już po raz siódmy, w dniu 15 września 2022 roku spotkaliśmy się, by czytać piękne utwory literatury polskiej. W tym roku do czytania wybrano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które zapoczątkowały epokę romantyzmu w Polsce.
Więcej informacji z Narodowego Czytania w naszej szkole wraz ze zdjęciami


Inauguracja klasy patronackiej Firmy Famur w zawodzie operator obrabiarek skrawających

To już kolejny rocznik, który rozpoczyna naukę w klasie patronackiej Firmy Famur w zawodzie operator obrabiarek skrawających.
W tym roku szkolnym 2022/2023 w klasie patronackiej rozpoczęło naukę 8 uczniów Branżowej Szkoły, a 10 już naszych absolwentów rozpoczęło właśnie pracę w Firmie Famur w tym zawodzie. W dniu 9. września odbyło się spotkanie z rodzicami, uczniami i przedstawicielami firmy, którzy przedstawili zasady nauki w klasie patronackiej i najważniejsze założenia współpracy. Uczniowie uczący się w klasie patronackiej otrzymali pakiety startowe - plecaki, a także w ciągu roku będą otrzymywać stypendium i realizować zajęcia praktyczne w Firmie, co pozwoli im uzyskać unikalne kompetencje i wyjątkowe, jak na tak młody wiek, doświadczenie zawodowe. Obecnie także uczniowie klasy II kontynuują naukę w klasie patronackiej. Utworzenie klasy patronackiej pokazuje jak istotne jest kształcenie młodych osób w zawodach, których brakuje na rynku pracy oraz wzmacnia współpracę pomiędzy szkołą a przedsiębiorcami.
Fotorelacja z inauguracji klasy patronackiej Firmy Famur


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Wróciliśmy do ławek szkolnych !!! W czwartek, 1 września we wszystkich placówkach edukacyjnych w całej Polsce uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. Nie inaczej było u nas. Długo oczekiwane i wyjątkowo słoneczne wakacje minęły i dziś o godz. 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Szczególnie ciepło powitani zostali pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają w ZST swoją przygodę edukacją. Podczas przemówienia - dyrektor szkoły – pani Renata Stępień życzyła wszystkim, by nowy rok szkolny obfitował w wiele sukcesów i wyzwań edukacyjnych. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcami.
Fotorelacja z rozpoczęcia roku szkolnego


Dyplom potwierdzający uzyskanie tutułu EKO-Szkoły

"EKO-SZKOŁA 2022"

Nowy rok szkolny rozpoczynamy dobrą wiadomością.
Bardzo miło nam poinformować, że Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego i otrzymał tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”.
Wielkie gratulacje dla fantastycznych uczniów i cudownych nauczycieli, którzy przez cały rok szkolny 2021/2022 działali w zakresie edukacji ekologicznej, realizując zadania projektowe.
Kolaż zdjęć obrazujący udział naszej kadry i trenerów w wyjeżdzie do Porto

Poszerzając horyzonty-kadra i trenerzy LOWE ZST w Porto

W dniach 9-13 lipca 2022 odbył się już kolejny w tym roku wyjazd dla kadry i trenerów osób dorosłych LOWE, w ramach projektu Mobilność Kadry w sektorze Edukacja Dorosłych w Programie Erasmus+. Po Bilbao przyszedł czas na Porto w Portugali, gdzie uczestnicy wyjazdu mogli dowiedzieć się więcej o nowych metodach i technikach edukacji dorosłych wykorzystując nowoczesne technologie cyfrowe, w tym grywalizacje i gry edukacyjne. Bo jak się okazuje ciekawym i atrakcyjnym narzędziem wspierającym proces edukacji jest obecnie właśnie grywalizacja, łącząca elementy zabawy, edukacji, rywalizacji oraz zaangażowania. Kurs w części teoretycznej oraz praktycznej został przeprowadzony przez Virtual Campus. Grupę uczestników stworzyli koordynatorzy z Małopolskiej Izby Samorządowej, trenerzy i kadra z ośrodków LOWE z Rawy Mazowieckiej i Wielkiej Wsi oraz naszego ośrodka LOWE ZST, który reprezentowała pani Dyrektor Renata Stępień, pani Małgorzata Kukuła-Jasińska oraz pan Marek Potempa.
To był niezwykły czas wspólnego uczenia się i działania, jak również czas wspólnej integracji oraz zwiedzania i poznawania specyfiki miejsca, lokalnej kultury i smaków, a przede wszystkim poznanie ludzi z pasją, którzy swoim zaangażowaniem potrafią pobudzić do działania. Dziękujemy za tą motywująco-edukacyjną moc, jaką otrzymaliśmy od wszystkich uczestników, a samo Porto wraz z dzielnicą Ribeira nad rzeką Duero z kolorowymi kamieniczkami to ciekawe i inspirujące miejscu, które dostarczyło takiej energii, aż chce się przenosić góry. I już dziś wprowadzamy do Naszego LOWE nowe pomysły na działania i innowacyjne rozwiązania.


Kolaż zdjęć obrazujący finał akcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

Wygrana w akcji "ESA dla OSE"

Tuż przed końcem roku szkolnego wzięliśmy udział w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, w ramach której zaangażowaliśmy się akcję o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Wspólną, bo wszyscy potrzebujmy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać i realizować swoje pasje. Podjęte przez nas działania i zrealizowanie zadania wyznaczone w projekcie pozwoliły zdobyć dla naszej szkoły jeden z 1200 bezpłatnych mierników jakości powietrza, a także tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów. Dodatkowo w nowym roku szkolnym będziemy dalej uczestniczyć w angażujących zajęciach ekologicznych, dzięki otrzymanym materiałom edukacyjnym na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu oraz dostępowi do platformy e-learningowej eduESA z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów.
Razem zadbamy o naszą przyszłość!


Logotyp funduszy europejskich i Urzędu Marszałkowskiego

Zakończył się trzeci rok zajęć z „ Matematyki z elementami rachunkowości” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej!

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię.
Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają uczniowie, w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.
W okresie od 30.10.2021r do 30.04.2022r w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych” zostało przeprowadzonych 30 godzin zajęć on-line z obszaru „Matematyka z elementami rachunkowości”. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie –p. dr hab. Bartosza Kurka oraz p.dr Ireneusza Górowskiego i odbywały się w Gorlicach w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.
W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów z klasy IIb i IIc technikum. Uczniowie nie tylko biernie słuchali wykładów ale także w ich trakcie rozwiązywali zadania, a później przedstawiali wszystkim swoje wyniki. Nie obyło się bez dyskusji i szukaniu wspólnych rozwiązań danego problemu.
Podczas tych spotkań uczniowie zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, elementów dokumentacji operacji gospodarczych, ksiąg rachunkowych, wyceny bilansowej, rachunku kosztów i sprawozdania finansowego.
Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie Naszej Szkoły otrzymali możliwość kontaktu z nauką, mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w przyszłości może wybiorą podobny kierunek studiów na tej uczelni.
Logotyp projektu Małopolska Chmura Edukacyjna


Zdjęcie przedstawia fragment dekoracji na uroczystości zakończenia roku, po lewej słońce, u góry napis i latające motylki

"Iść w stronę słońca"

Z takim mottem zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Krótką akademią młodzież podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i edukację. Pani Dyrektor wręczyła ponad 110 nagród osobom wyróżniającym się w wynikach w nauce oraz działającym aktywnie na rzecz szkoły. Przedstawiciele firmy Famur również podziękowali uczniom klas patronackich wręczając dyplomy i upominki. Życzymy wszystkim gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich...
Fotorelacja z uroczystego zakończenia roku szkolnego