PATRONAT NAUKOWY

Umowa o współpracy

W dniu 26 maja 2011 r. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – Renata Stępień podpisała umowę o współpracy z
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

Ze strony uczelni porozumienie podpisała Pani doc. dr Zdzisława Zacłona – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   w Nowym Sączu.
Efektem tej współpracy jest objęcie Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach patronatem naukowym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
Tym samym dołączyliśmy do elitarnego grona szkół objętych Naukowym Patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i liczymy na ciekawą i owocną wymianę doświadczeń.