PRZEWODNIK PO ZAWODACH

XXI wieku

 

Coś z życia, czyli praca za 25 lat....

      Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość ludzi zdobywała środki do życia, wykonując pracę fizyczną. Dziś jest inaczej - ponad potowa wszystkich zatrudnionych to ludzie pracujący w usługach i handlu. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych dziesięcioleciach najszybciej rozwijać się będzie inny segment rynku pracy. Około 40 lat temu po raz pierwszy użyto terminów przemysł wiedzy (knowledge industry) i pracownicy wiedzy (knowledge workers). Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych jest to jedyna grupa zawodowa, której liczebność stale rośnie. Obszary informatyki, telekomunikacji, internetu i technologii informacyjnych, to jedne z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Wśród zawodów przyszłości związanych z branżą informatyczną największy wzrost zatrudnienia przewiduje się w grupie administratorów baz danych, inżynierów komputerowych, analityków systemów a także grafików komputerowych. Kolejny obszar dynamicznie rozwijający się to obszar informacji, kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego. W dziedzinie tej  najwyższym tempem wzrostu będzie charakteryzowało się zatrudnienie w działach służących zagospodarowaniu czasu wolnego od pracy, zwłaszcza w przemyśle rozrywkowym (estradowym), w parkach rozrywki (zarówno w parkach wypoczynkowych jak i disneyowskich oraz ogrodach zoologicznych), a także w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji

 

    ... czyli kim możesz zostać?

 

   W naszym "Przewodniku po Zawodach XXI wieku" przedstawiamy tylko wybrane zawody z zakresu finansów, handlu, zarządzania i inżynierii.

 

 

 

          FINANSE

ANALITYK FINANSOWY

KSIĘGOWY

KONTROLER FINANSOWY

SPECJALISTA ds. PODATKOWYCH

AUDYTOR

 

          HANDEL

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ASYSTENT/SPECJALISTA ds. MARKETINGU

SPECJALISTA ds. BADAŃ MARKETINGOWYCH

SPECJALISTA ds. KADR

SPECJALISTA ds. DYSTRYBUCJI

SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOŚCI

PRACOWNIK PUBLIC RELATION

 

       ZARZĄDZANIE

DYREKTOR SPRZEDAŻY l MARKETINGU

MENEDŻER ds. ZAKUPÓW
MENEDŻER PRODUKTU

DYREKTOR PERSONALNY

 
TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

PROGRAMISTA

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

 

 

          INŻYNIERIA

 

INŻYNIER ELEKTRYK

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIER PROJEKTU

INŻYNIER ds. TECHNICZNYCH

INŻYNIER SYSTEMOWY

 

 

 

 

          FINANSE

 

         Według ostatnio przeprowadzonych badań, coraz więcej absolwentów jest zainteresowanych karierą zawodową w "finansach".

Jakie są więc wymagania z tym związane?

          Pracownicy powinni wykazać się zdolnościami numeryczno-analitycznymi, komunikatywnością i umiejętnością pracy w zespole/grupie. Nieodzowne są zdolności przywódcze i gotowość pracy w stresujących warunkach.

 

 

ANALITYK FINANSOWY

 

Jako analityk finansowy będziesz odpowiedzialny za:

Ø           współtworzenie raportów finansowych i sprawozdań,

Ø           analizę sprawozdań finansowych,

Ø           administrowanie systemami finansowo-księgowymi.

 

Wymagania, które musisz spełniać, to:

v          znajomość księgowości,

v          wykształcenie wyższe (preferowane w dziedzinie finansów i księgowości),

v          umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,

v          gotowość do pracy w zespole,

v          elastyczność,

v          umiejętność pracy w warunkach stresu.

 

 

KSIĘGOWY

 

Do zadań zatrudnionej osoby będą należeć:

Ø      odpowiedzialność za kierowanie finansami firmy,

Ø      analiza i kontrola prawidłowości i rzetelności

sporządzony dokumentów finansowych,

Ø      przygotowanie sprawozdań finansowych,

Ø      sporządzanie raportów podatkowych i statystycznych,

Ø      nadzór nad pracą i kierowanie działem księgowości.

 

W wielu firmach (głównie międzynarodowych) będziesz musiał wykazać się:

v          kilkuletnim doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku

v          praktyczną znajomością zasad międzynarodowej księgowości, rachunkowości oraz prawa podatkowego,

v          znajomością języków obcych.

Zdolności organizacyjne i znajomość finansowo-księgowych programów komputerowych są tu również istotne.

 

 

KONTROLER FINANSOWY

 
 


Idealny kandydat na to stanowisko posiada:

v              wykształcenie wyższe ekonomiczne,

v              umiejętność obsługi komputera,

v              zdolności analityczne,

v              doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Jego obowiązki służbowe będą powiązane z:

ü                    sprawozdawczością podatkową i finansową,

ü                    sporządzaniem i kontrolą wykonania budżetu,

ü                    analizą oceny projektów inwestycyjnych i kosztów,

ü                    prowadzeniem polityki finansowej firmy.

 

 

SPECJALISTA ds. PODATKOWYCH

 

Główne zadania to:                        

ü                     interpretacja ustawodawstwa podatkowego,

ü                     analiza sytuacji prawnej firmy,

ü                   

 
uzyskiwanie zwolnień podatkowych,

ü                    szacowanie obciążeń podatkowych projektów,

ü                    podpisywanie umów.

 

 

AUDYTOR

 

W ostatnim okresie na rynku w Polsce pojawiło się bardzo wiele firm zajmujących się audytem. Jest on powiązany z następującymi czynnościami:

Ø                 

Specjalizsta analizy rynku

 
weryfikacja sprawozdań finansowych,

Ø                  przegląd i kontrola ksiąg,

Ø                  diagnozowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,

Ø                  analiza systemów księgowości.

 

 

 

          HANDEL

 

       Cechy, które powinien posiadać pracownik branży handlowej, są zbliżone do cech osób zatrudnionych w finansach. Duże znaczenie mają tu więc: komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

        Ponadto pożądanymi przez pracodawców cechami są: kreatywność, zdolności organizacyjne, innowacyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

(SALES REPRESENTATIYE)

Przedstawiciel handlowy odpowiedzialny jest za:

Ø                         analizę rynku,

Ø                       pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów handlowych,

Ø                       przygotowywanie i realizację kontraktów,

Ø                      

Brand manager

 
pozyskiwanie nowych klientów,

Ø                       przygotowywanie ofert,

Ø                       realizację zamówień.

 

Wymagania są następujące:

v                      doświadczenie w sprzedaży,

v                      znajomość danej branży, w której firma działa,

v                      umiejętność prowadzenia negocjacji,

v                      umiejętności interpersonalne,

v                      dyspozycyjność,

v                      łatwość nawiązywania kontaktów.

 

 

ASYSTENT/SPECJALISTA ds. MARKETINGU

 (MARKETING ASSISTANT/SPECIALIST)

 
Od kandydatów na to stanowisko oczekuje się:

Ø              umiejętności pracy w zespole,

Ø              kreatywności,

Ø              znajomości obsługi komputera.

 

Praca asystenta/specjalisty ds. marketingu polega na:

v                      udziale w opracowywaniu strategii marketingowej,

v                      kształtowaniu polityki marketingowej: produktu, dystrybucji, ceny, promocji,

v                      skutecznym wprowadzaniu nowych produktów na rynek,

v                      opracowywaniu materiałów reklamowych,

v                      przeprowadzaniu badań rynkowych,

v                      ciągłym monitorowaniu podjętych działań.

 

 

SPECJALISTA ds. BADAŃ MARKETINGOWYCH

Jego zadania to m. i n.:

Ø              ocena rynku i asortymentu produktów,

Ø              ocena konkurencji,

Ø              analiza wymagań potencjalnych klientów,

Ø              zarządzanie systemami pozyskiwania i analizy danych rynkowych (badania konsumenckie, retail audit, dane sprzedaży itd.),

Ø              współpraca przy określaniu długo-/krótkookresowych planów badań rynku,

Ø              współpraca z agencjami badań rynku przy zlecaniu badań ilościowych i jakościowych,

Ø              kontrola budżetu badań rynku.

Najbardziej preferowanym wykształceniem na to stanowisko jest: socjologiczne lub ekonomiczne.

.

 

SPECJALISTA ds. KADR

Idealny kandydat na to stanowisko powinien wykazać się:

Ø                   znajomością prawa pracy,

Ø                   doświadczeniem w prowadzeniu dokumentacji personalnej,

Ø                   dobrą organizacją pracy,

Ø                   doskonałą wręcz komunikacyjnością,

Ø                   doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji.

 

Twoja praca będzie koncentrowała się na wdrażaniu i kontrolowaniu polityki personalnej w firmie. Będziesz miał ponadto do czynienia z rekrutacją nowych pracowników, oceną zatrudnionych, przeprowadzaniem szkoleń i całą prawno-administracyjną obsługą zatrudnienia. Preferowane wykształcenie - psychologiczne.

 

 

 
SPECJALISTA ds. DYSTRYBUCJI

Jako specjalista ds. dystrybucji będziesz odpowiedzialny

za koordynację działań: przewoźników i podwykonawców

oraz kontrole magazynów. Powinieneś więc być osobą

dynamiczną, dyspozycyjną, obdarzoną zdolnościami negocjacyjnymi.      

 

 

SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOŚCI

Do obowiązków osoby desygnowanej na to stanowisko będzie należało:

Ø      tworzenie polityki jakości zgodnie z posiadanymi standardami,

Ø      stała kontrola jakości surowców, procesów produkcyjnych i wyrobów gotowych w ramach prowadzonego programu,

Ø     

 
współpraca z dostawcami i odbiorcami,

Ø      współpraca w zakresie ustalania norm technologicznych,

Ø      tworzenie i analiza mierników jakościowych.

 

Oczekiwania względem osoby zatrudnionej to:

v          doświadczenie w przemyśle,

v          dobra znajomość standardów (np. ISO),

v          umiejętność motywowania pracowników,

v          rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikatywność.

 

PRACOWNIK PUBLIC RELATION

Aby prawidłowo wykonywać postawione zadania, powinieneś cechować się kreatywnością, samodzielnością, odpowiedzialnością i łatwością nawiązywania kontaktów.

Do twoich zadań będzie należało:

Ø              analiza celów i potrzeb firmy,

Ø              kształtowanie wizerunku firmy,

Ø              identyfikacja zasobów firmy,

Ø              stały kontakt z przedstawicielami mediów,

Ø              organizacja imprez mających na celu promowanie firmy.

 

 

 

 

       ZARZĄDZANIE

        Kariera menedżera pociąga wiele osób ze względu na wspaniałe warunki pracy i niewątpliwy prestiż. Niestety twoje szansę jako absolwenta na uzyskanie takiego stanowiska zaraz po zakończeniu nauki są niewielkie. Postawione wymagania są bardzo wysokie i niejednokrotnie konieczne jest posiadanie kilkuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Cechy, jakie powinien posiadać "dobry" menedżer, to bez wątpienia: zdolności przywódcze, umiejętność koordynowania działań grupy osób, ich motywowanie, zdecydowanie, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, zdolności interpersonalne, umiejętność kierowania pracą zespołu itp.

Księgowy

 
 

 


DYREKTOR SPRZEDAŻY l MARKETINGU

Do jego obowiązków należy:

Ø              kontrola kosztów,

Ø              kontrola sprzedaży,

Ø              utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z klientami,

Ø              realizacja planów marketingowych i sprzedaży firmy,

Ø              kierowanie pracą przedstawicieli handlowych,

Ø              organizowanie kampanii promocyjnych,

Ø              współpraca z agencjami reklamowymi i agencjami public relations,

Ø              opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie kampanii promocyjnych,

Ø              konstruowanie budżetów marketingowych i ich kontrola.

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

v                 wykształcenie wyższe,

v                 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

v                 znajomość rynku,

v                 zdolności analityczne,

v                 samodzielność i operatywność,

v                 samodzielność, kreatywność i inicjatywa przy rozwiązywaniu zadań.

 

 

MENEDŻER ds. ZAKUPÓW

Zadania postawione przed menedżerem ds. zakupów to:

Ø              kierowanie pracą działu zakupów,

Ø              organizacja i nadzorowanie procedur zakupów,

Ø              poszukiwanie i wybór dostawców,

Ø              prowadzenie negocjacji,

Ø              sporządzanie kalkulacji zakupów,

Ø              kontrola zakupów,

Ø              organizowanie dostaw,

Ø              rozwijanie polityki dotyczącej jakości oraz nadzór nad jej wdrażaniem.

 

Cechy odpowiedniego kandydata na to stanowisko to:

v            wykształcenie wyższe,                 

v            paroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

v            zdolności negocjacyjne,

v            umiejętność analizowania kosztów, planowania oraz przewidywania,

v            znajomość obsługi komputerów.

 

 

MENEDŻER PRODUKTU

(PRODUCT MANAGER)

Osoba desygnowana na to stanowisko powinna posiadać:

Ø              wykształcenie wyższe (handlowe, ekonomiczne),

Ø              doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,

Ø             

 
umiejętność analizowania informacji rynkowych,

Ø              znajomość danej branży rynku,

Ø              gotowość do częstych wyjazdów

Ø              kreatywność i innowacyjność.             

 

W zakres obowiązków wchodzą:           

v            planowanie strategii marketingowej produktów,     

v            opracowywanie informacji technicznych i marketingowych dotyczących produktów,

v            przygotowywanie ofert handlowych,

v            aktywne wprowadzanie produktów na rynek,

v            poszukiwanie nowych klientów,

v            tworzenie sieci dystrybutorów,

v            współpraca ze stałymi klientami,

v            analiza informacji dotyczących rynku zbytu i konkurencji,

v            sporządzanie raportów z bieżącej działalności,

v            opracowywanie i realizacja planu marketingowego dla produktu,

v            analiza informacji o rynku i prognozowanie sprzedaży,

v            opracowywanie i zarządzanie budżetem marketingowym,

v            inicjowanie i planowanie badań rynku i konsumenta,

v            opracowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych produktu we współpracy z agencjami reklamowymi,

v            koordynacja działań związanych z rozwojem produktu.

 

 

DYREKTOR PERSONALNY

Główne obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą koncentrowały się na:

Ø              prawidłowej realizacji polityki personalnej firmy zmierzającej do maksymalnego wykorzystania kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz uzdolnień osobowych pracowników,

Ø              organizacji i administracji pracowników,

Ø              tworzeniu wewnętrznego systemu komunikacji,

Ø              kształtowaniu pozytywnych stosunków między pracowniczych,

Ø              planowaniu zatrudnienia i skutecznym doborze pracowników do określonych stanowisk dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań i celów przedsiębiorstwa,

Ø              prawno-administracyjnej obsłudze zatrudnienia (przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowni.

Ø              cenie pracowników (bezpośredni wpływ na wynagrodzenie pracowników),

Ø              organizacji treningów i szkoleń,

Ø              integracji zespołu.

 

 

Niezbędne cechy, które musi posiadać kandydat, to:

v            wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia i zarządzania

v            kilkuletnie doświadczenie zawodowe

v            znajomość prawa pracy i zagadnień administracyjno-pracowniczych,

v            zdolności organizacyjne,

v                zdolności interpersonalne,

v            doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji.

 

 

TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

Technologia informatyczna zapewnia bardzo wiele różnorodnych miejsc pracy. Działy informatyczne istnieją we wszystkich branżach przemysłu.

Jakie konkretne zawody są dostępne w tej dziedzinie?

 

PROGRAMISTA

Jego podstawowym zadaniem jest programowanie komputerów i testowanie prawidłowości działania programów. Niezbędne jest więc tutaj wykształcenie informatyczne połączone ze znajomością języków programowania, sprzętu komputerowego istniejących programów.

 

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

(SYSTEMS ANALYST)

Podobne wymagania musi spełniać analityk systemów komputerowych.

W zakres jego obowiązków wchodzi:

v     wdrażanie systemów komputerowych,

v  

Ekspert techniczny sieci komputerowych

 
. analiza potrzeb firm,

v   . monitorowanie funkcjonowania systemu,

v   . rozwijanie i administracja systemów komputerowych.

 

 

 

 

 

         INŻYNIERIA

 

         Inżynierowie są niezbędni prawie w każdej branży przemysłu. Wymagania określone przez pracodawców zawsze koncentrują się na konkretnym wykształceniu i kwalifikacjach, które dana osoba uzyskała podczas nauki. Dodatkowo, w zależności od stanowiska, inżynierowie muszą spełniać jeszcze inne oczekiwania.

 

 

INŻYNIER ELEKTRYK

          Na tym stanowisku będziesz współpracował z podwykonawcami i prowadził nadzór nad realizacją projektów i projektowaniem instalacji elektrycznych. Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień technicznych, połączonej z umiejętnościami interpersonalnymi, komunikatywnością i umiejętnością efektywnej współpracy z innymi.

 

 

 


INŻYNIER BUDOWNICTWA

           Na tym stanowisku będziesz prowadził nadzór, kontrolę,

koordynację i administrację prac budowlanych. Musisz więc posiadać uprawnienia budowlane lub projektowe, umiejętność kierowania zespołem, jak również być samodzielny odpowiedzialny i dyspozycyjny.

 

 

INŻYNIER PROJEKTU

Do jego obowiązków należeć będą:

v   . badania rynku,

v   . kontakty z klientami,

v   . udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,

v   . kontrola realizacji projektów.

Poza wykształceniem technicznym w konkretnej dziedzinie,

konieczne jest więc pewne doświadczenie w branży handlowej.

 

 

INŻYNIER ds. TECHNICZNYCH

          Obowiązki, które musi spełniać, to koordynacja zadań technicznych danej branży, planowanie i kontroling. Dodatkowe wymagania to zdolności interpersonalne i organizacyjne oraz znajomość obsługi komputera.

 

 

INŻYNIER SYSTEMOWY

          Odpowiedni kandydat powinien posiadać wykształcenie techniczno-informatyczne i umiejętność prowadzenia administracji sieci.

 
Obowiązki, które będą spoczywały na osobie zatrudnionej na tym stanowisku, dotyczą:                              

v   . kontroli poprawności działania i rozwoju wszystkich

 systemów komputerowych,

v   . współpracy z dostawcami sprzętu,

v   . szkolenia pracowników w zakresie informatyki.

 

 

          Na pewno zaobserwowałeś, iż poza uzyskaniem konkretnych kwalifikacji w danej dziedzinie do otrzymania pracy niezbędne jest posiadanie wielu innych umiejętności.

Pracodawcy, definiując wymagania, starają się wybrać te osoby, które w najlepszy sposób będą spełniały ich oczekiwania, warunki danego stanowiska i firmy. Decydując się więc na jedno z tych stanowisk, musisz być świadomy, czego dodatkowo oczekuje pracodawca.

Dostatecznie wczesne zdefiniowanie własnej "ścieżki" kariery pozwoli ci się odpowiednio przygotować i skierować działania i wysiłki na rozwijanie tych właśnie umiejętności. Z takim potencjałem personalnym osiągnięcie sukcesu, czyli zdobycie atrakcyjnej pracy -będzie dużo łatwiejsze.