Zagraniczne Staże Zawodowe

Logotyp projektów unijnych

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu.

Rozpoczynamy nabór uczestników wyjazdu do Grecji w ramach projektu "Nowe ścieżki rozwoju - współpraca międzynarodowa" nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133782 realizowanego w programie FERS. Wyjazd odbędzie się w dniach od 17 do 30 marca 2024 roku autobusem (powrót w Wielką Sobotę!!). Jest to wyjazd kulturowy, więc dotyczy wszystkich uczniów szkoły a o zakwalifikowaniu decyduje średnia ocen. Regulamin rekrutacji jest do wglądu u p. Marka Potempy. W wyjeździe nie mogą uczestniczyć osoby, które już brały udział w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez naszą szkołę. Pozostałe informacje dotyczące wyjazdu zawarte są w załączonej broszurce. Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych (druki dostępne w sekretariacie szkoły) i składania ich jak najszybciej w tymże sekretariacie. Proszę o podejmowanie przemyślanych decyzji, bo późnijsze odkręcanie wszystkiego jest dosyć uciążliwe.
Broszurka z informacjami o wyjeździe do Grecji (.pdf 14MB)


Logotyp projektów unijnych

Nowy wyjazd do Grecji

Przystępujemy do realizacji kolejnego przedsięwzięcia międzynarodowego. Jest to projekt „Polsko-Grecka współpraca międzynarodowa” nr 2021-1-PMU-4153 realizowany w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów na zasadach programu POWER. Bedzie to dwutygodniowy wyjazd do Grecji w dniach od 26 marca do 8 kwietnia 2023. Szczegóły w załączonym dokumencie informacyjnym. Każdy chętny musi do dnia 3 marca pobrać , wypełnić i złożyc w sekretariacie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Uwaga! Konieczne jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
Regulamin rekrutacji na wyjazd do Grecji (.docx 164KB)
Wzór karty zgłoszenia na wyjazd do Grecji (.docx 69KB)
Program wyjazdu do Grecji (.pdf 16,1MB)

Logotyp projektów unijnychLogotyp projektów unijnych

Projekty Unijne - zagraniczne praktyki w Grecji

Mamy już wyniki rekrutacji uczestników praktyk zawodowych w Grecji.
Wyniki rekrutacji


Projekty Unijne - zagraniczne praktyki w Grecji

Rozpoczynamy procedurę kwalifikacyjną do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych. Wszelkie szczegółowe informacje oraz wymagania zamieszczone są w załączonych dokumentach. Prosimy o zapoznanie się, a w razie chęci uczestnictwa wydrukowanie i uzupełnienie dokumentu "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.docx" i złożenie go w sekretariacie szkoły (wydrukowane dokumenty są również dostępne w sekretariacie szkoły). Z ewentualnymi pytaniami proszę zgłaszać się do p. Marka Potempy.
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.pdfFormularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.docxRegulamin uczestnictwa i rekrutacji.pdfOgłoszenie o naborze.pdf


Chociaż Grecja kojarzy się głównie z wakacjami, którymi jeszcze się cieszymy, to przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola będzie ona odkrywana z innej perspektywy. Już w roku szkolnym 2019/2020 aż 45 uczniów szkoły weźmie udział w stażach zawodowych. Już nie możemy się doczekać! Jest to możliwe dzięki współpracy z Polsko-Grecką Izbą Handlową i uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu POWER z funduszy europejskich.