Propozycja Kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach do klas I
na rok szkolny 2021/2022

...
TECHNIK ELEKTRYK

Przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.
Filmik promocyjny od MEiN

...
TECHNIK INFORMATYK

To ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.
Filmik promocyjny od MEiN

...
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

To zawód ceniony i pożądany, a zapotrzebowanie na kolejne pokolenia fryzjerów stale rośnie.
Filmik promocyjny od MEiN

...
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Będziesz fachowcem z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.
Filmik promocyjny od MEiN

...
TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Przygotowany jest do planowania i organizowania przewozów drogowych podróżnych oraz transportu ładunków, obsługiwania środków transportu drogowego.
Filmik promocyjny od MEiN

...
TECHNIK SPAWALNICTWA

To zawód bardzo poszukiwany w różnych dziedzinach gospodarki. Spawanie to robota wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności.