Propozycja Kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach do klas I
na rok szkolny 2021/2022

...
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Operator CNC obsługuje skomplikowane urządzenia i zespoły urządzeń, monitoruje na bieżąco ich pracę, oraz przeprowadza czynności diagnostyczne i serwisowe.
Filmik promocyjny od MEiN

...
MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych.
Filmik promocyjny od MEiN

...
MECHATRONIK

KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i obsługi urządzeń i systemów.

...
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Filmik promocyjny od MEiN

...
ELEKTRYK

To elektrycy serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata.
Filmik promocyjny od MEiN

...
FRYZJER

Absolwent fryzjerstwa potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym.
Filmik promocyjny od MEiN

...
KIEROWCA MECHANIK

Praca polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym.
Filmik promocyjny od MEiN