...

Najbardziej poszukiwany zawód w przyszłości!

Technik spawalnictwa to zawód bardzo poszukiwany w różnych dziedzinach gospodarki. Spawanie to robota wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności. Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji, a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Istotną rolę odgrywa tutaj średni personel nadzoru spawalniczego. Szkolne kształcenie będzie dawało bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania po uzyskaniu pełnoletności uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży.

Kwalifikacje w zawodzie:

  • MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń, 
  • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych. 

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

  • Matematyka.
...

Jeżeli:

  • masz zdolności manualne,
  • cechujesz się dobrą kondycją fizyczną,
  • masz dobrą koncentrację,
  • cechuje Cię rzetelność, cierpliwość i samodzielność.
Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!

Po ukończeniu technikum spawalniczego absolwent może pracować w przemyśle m.in. jako mistrz produkcji, kontroler jakości w zakładach metalowych, ponadto znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo – ślusarskich, instalacyjno – montażowych, w górnictwie, przemyśle metalowym, stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny, zakładach naprawczych infrastruktury transportowej, zakładach produkcyjnych pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych, a także w zakładach rzemieślniczych i na budowach. Ponadto absolwent technikum z tytułem technika spawalnictwa będzie mógł kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa.

Galeria zdjęć zawodu technik spawalnictwa