...

Zawód atrakcyjny i poszukiwany!

Zawód technika elektryka jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Kwalifikacje w zawodzie:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
  • ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

  • Matematyka.
...

Jeżeli masz:

  • zainteresowania techniczne,
  • zdolności do przedmiotów ścisłych,
  • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
  • wytrwałość w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętność współpracy w grupie.
Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!

Nasi absolwenci pracują przede wszystkim  w elektrowniach, zakładach energetycznych, w transporcie szynowym, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych , w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, a także prowadzą własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne). Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Galeria zdjęć zawodu technik elektryk