...

Przemysł wytwórczy przeszedł ogromną zmianę, od kiedy wprowadzono technologię komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi, a niemal wszystkie firmy tego typu poddały się tej rewolucji wprowadzając obrabiarki sterowane numerycznie. Czynnik ludzki jest jednak mimo wszystko wciąż istotny - operator CNC obsługuje skomplikowane urządzenia i zespoły urządzeń, monitoruje na bieżąco ich pracę, oraz przeprowadza czynności diagnostyczne i serwisowe.

Kwalifikacje w zawodzie:

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.  
...
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zbliżonych zawodach oraz może podjąć kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych wykorzystujących w procesach wytwórczych obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, w firmach remontowo-naprawczych, w sferze produkcyjno-usługowej na stanowiskach średniego dozoru technicznego i wielu innych.

Galeria zdjęć zawodu operator obrabiarek skrawających