...

Czy wyobrażasz sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Nie. My też nie. To dzięki tysiącom elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, firm i instytucji. To elektrycy serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata. Dołącz do nich. Zostań elektrykiem. W XXI w. pracy w tej branży nie braknie.

Kwalifikacje w zawodzie:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 
...
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zbliżonych zawodach oraz może podjąć kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Galeria zdjęć zawodu elektryk