Zastanów się i wybierz prawidłową odpowiedź.
Test w tej wersji nie liczy wyniku, ale po każdej odpowiedzi możesz sprawdzić jej poprawność naciskając przycisk "sprawdź"!
Jeśli nie chcesz sprawdzać poprawności od razu przejdź do wersji testu, która cię oceni.
Kliknij tutaj

1. Autorem "Mowy o godności człowieka" jest:

Jan Kochanowski
Giovani Pico della Mirandola
Machiavelli
Erazm z Rotterdamu


2. "A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci". Czy ten cytat z fraszki "Do gór i lasów" jest wyrazem postawy:

chrześcijańskiej
epikurejskiej
stoickiej
sceptycznej


3. Który z pisarzy był poetom humanistom okresu renesansu najbliższy?

Szekspir
św. Augustyn
Dante
Horacy


4. Fraszka to wyraz wieloznaczny. Wskaż fragment fraszki renesansowej, w którym widoczna jest owa wieloznaczność:

"Mało na tym, że moje fraszki masz pisane, lecz je chcesz, Mikołaju, mieć i drukowane."
"Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy."
"Że fraszki często piszę, dziwuję się sobie, a no- fraszki w mieszku mam, nie dziw, że i w głowie"
"Fraszki nieprzeplacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje"


5. Kto jest autorem słów "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce"?

Protagoras
Terencjusz
Horacy
Petrarca


6. Które daty biograficzne dotyczą Jana Kochanowskiego?

1530-1584
1503-1567
1505-1582
1553-1581


7. Jakiego gatunku to definicja: "składa się z dwóch strof opisowych o rymach okalających (abba abba) oraz dwóch
    3- wersowych strof refleksyjno -filozoficznych rymowanych najczęściej krzyżowo (cdc dcd)"

Pieśń
Hymn
Sonet
Oda


8. Który fragment utworu Kochanowskiego zawiera refleksję na temat postawy stoickiej?

"Błąd- wiek człowieczy!"
"Prózno płakać"- podobno drudzy rzeczecie."
"Cóż, prze Bóg żywy, nie jest próżno na świecie?"
"Nie wiem co lżej: czy w smutku jawnie żałować, czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?"


9. Rozpoznaj środek stylistyczny zastosowany w Trenie IX: "Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!"

Anafora
Apostrofa
Metafora
Zdanie eliptyczne


10. Cyceron nazywa ojczyznę matką. Jaki polski utwór renesansowy odwołuje się do tego samego toposu?

Pieśń "Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie" J. Kochanowskiego
"Pieśń o spustoszeniu Podola" J. Kochanowskiego
Kazania sejmowe Piotra Skargi
"Książę" N. Machiavellego


11. Która z wymienionych cech nie jest typowa dla stylu klasycznego?

Harmonia
Uniwersalizm
Synteza
Dysharmonia


12. Obraz "Dama z łasiczką" namalował:

Piero di Cosimo
Giorgione
Leonardo da Vinci
Sandro Botticelli


13. Które z dzieł może być ilustracją do słynnej "Mowy o godności człowieka"?

"Dawid" Michała Anioła
"Mona Lisa" Leonardo da Vinci
"Adam i Ewa" Albrechta Durera
fresk "Stworzenie Adama" Michała Anioła


14. Którego z twórców nie zaliczymy do kręgu renesansowych humanistów?

Erazma z Rotterdamu
Mikołaja Kopernika
Mikołaja Reja
Jana Kochanowskiego


15. Autorem "Dekameronu" jest:

Boccaccio
Petraca
Morus
Kochanowski


16. Renesans nie nawiązuje do toposu:

Fortuny
Świata- teatru
Człowieka- Bożego igrzyska
Memento mori