TEST WIEDZY O KOMPUTERACH :

Zastanów się i wybierz prawidłowe odpowiedzi.

SOWTWARE jest to:
Mikroprocesor z rodziny Intel
Oprogramowanie maszyn cyfrowych ( komputerów )
Cześć pamięci operacyjnej

HARDWARE jest to:
Oprogramowanie maszyn cyfrowych
Automatyczne przetwarzanie informacji
Komputer z urządzeniami peryferyjnymi slużącymi do przetwarzania danych

1 KB to:
1000 bajtów
1024 bajty
8 bitów

RAM jest to:
Pamieć stała
Pamieć operacyjna
Zegar systemowy

Drukarka najczęściej jest podłączona :
Do gniazda szeregowego ( COM1 lub COM2 )
Do gniazda monitora
Do gniazda równoległego ( LPT1 lub LPT2 )

HERKULES jest to :
Monochromatyczny adapter monitorowy ( MDA lub HGC )
Typ komputera charakteryzujący sie dużą mocą obliczeniową
Rodzaj dysku twardego

WINCHESTER jest to :
Wirus komputerowy
Dysk twardy
Rodzaj adaptera monitorowego

W jakiej kolejności uruchamiamy komputer i urządzenia zewnętrzne :
Nie ma to żadnego znaczenia
W pierwszej kolejnosci jednostka centralna, potem dowolnie
W pierwszej kolejnosci monitor, potem dowolnie

MOUSE ( mysz ) jest to :
wejściowe urządzenie zewnętrzne
wyjściowe urządzenie zewnętrzne
urządzenie wewnętrzne komputera

Mysz podłączana jest najcześciej przez :
Interfejs szeregowy RS232C ( COM1 lub COM2 )
Interfejs joystika
Interfejs równoległy CENTRONICS ( LPT1 lub LPT2 )

Przycisk TURBO na przedniej ścianie obudowy komputera służy do :
Sprzętowego restartu komputera
Włączenia zasilania jednostki centralnej
Przełączania częstotliwosci zegara systemowego

Klawisz INS służy do :
Przełączania trybu "nadpisywania" na "wstawianie" i na odwrot
Kasowania znaku z lewej strony kursora
Kasowania znaku pod kursorem

Kombinacja klawiszy CTRL+C lub CTRL+BREAK służy do :
Przełączania trybu pisania małych liter na duże
Uaktywnienia bloku klawiszy numerycznych
Przerwania wykonywanego programu i powrot do systemu operacyjnego

Podstawowa jednostka informacji to:
.EXE
bit
Kg

Informatyka to:
Zestaw automatycznie działających urządzeń do przetwarzania danych
Automatyczne przetwarzanie informacji.

Pamieć jest podzielona na dwie części:
COMMAND.COM i AUTOEXEC.BAT
ROM i RAM

A: oznacza:
Napęd twardego dysku
Pierwszy napęd dysku elastycznego
Napęd dysku wirtualnego

PLIK jest to:
Ciąg informacji dotyczacej pojedynczego elementu
Zbiór logicznie powiązanych informacji przechow. na dysku lub dyskietce
Część dysku lub dyskietki

Nazwa pliku składa sie z:
Nazwy (max 8 znakow) i rozszerzenia (max 6 znaków) oddzielonych kropka
Nazwy (max 8 znakow) i rozszerzenia (max 3 znaki) oddzielonych kropką
Nazwy (max 8 znakow) i rozszerzenia (max 3 znaki) oddzielonych średnikiem

Które z wymienionych znaków mogą występować w nazwie pliku lub katalogu:
" / \
- _
; : ł

Który z wymienionych plików nie jest wykonywalny:
.com
.exe
.bak

Który z wymienionych plików jest typu wsadowego:
.bat
.bak
.bas

Które z wymienionych plików są typu tekstowego:
.pas, .bas
.txt, .doc
.exe, .com

Katalog jest to:
Spis określonych plików sam będący również plikiem
Spis określonych plików sam nie będący plikiem
Ciąg informacji dotyczący pewnego elementu

DOS jest to:
Układ elektroniczny nadzorujący pracę komputera
Dyskowy system operacyjny - typ oprogramowania
Dyskietka ogólnego stosowania

Który z wymienionych plików systemowych jest interpretatorem poleceń:
Io.sys ( Ibmdos.com )
msdos.sys ( Ibmbio.com )
command.com

Komputer IBM PC/AT wyposażony jest w procesor :
Intel 80286
Intel 80386
Intel 80486

Które z wymienionych poleceń służy do tworzenia katalogu:
RD
CD
MD

Polecenie CD służy do:
Zmiany bieżącego napędu
Zmiany bieżącego katalogu
Tworzenia nowego katalogu

Zmiana bieżącego napędu na napęd A dokonywana jest poleceniem:
a:
a;
dir a:

Polecenie dir a:/p służy do:
Wyświetlenia zawartości katalogu głównego napędu a: strona po stronie
Wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu
Wyświetlenie zawartości katalogu głównego napędu a: w wersji skróconej

Które z poleceń służy do wyświetlenia zawartości pliku:
REN
TYPE
COPY

Znak wieloznaczny ( globalny ) * oznacza:
Dowolny pojedynczy znak w okreslonym miejscu
Dowolny pojedynczy znak w dowolnym miejscu
Dowolny znak lub ciąg znaków

Który z wymienionych plików nie odpowiada danemu szblonowi - ??n*.*
Anka.pic
Koneks.exe
Panna.com

Który z klawiszy funkcyjnych kopiuje kolejno po jednym znaku z wprowadzonej ostatnio komendy:
F1
F3
F5

Który z klawiszy funkcyjnych kopiuje calą poprzednia komende:
F1
F2
F3

Który zbiór zawiera gotowy program do uruchomienia?
ALA.TXT
ZOSIA.HLP
EWA.COM

Do czyszczenia ekranu służy polecenie:
ESC
CLS
DEL

KOMENDA - COPY A:EWA.LIB B: kopiuje:
Kopiuje zbiór EWA.LIB z dysku B: na A:
Kopiuje zbiór EWA.LIB z dysku A: na B:
Kopiuje zbiory EWA i LIB z dysku A: na B:

KOMENDA - DIR/W UMOŻLIWIA:
Wyświetlenie zawartości zbioru tekstowego
Wyświetlenie zawartości zbioru nietekstowego
Wyświetlenie zawartości katalogu na całej szerokosci ekranu

KOMENDA RD C:\ZOSIA
Zakłada katalog o nazwie ZOSIA
Usuwa katalog o nazwie ZOSIA
Wyświetla zawartośc katalogu ZOSIA

KOMENDA TYPE C:\dana\sim.txt
Tworzy nowy zbiór w podkatalogu dana
Wyświetla zawartość katalogu dana
Wyświetla zawartość zbioru sim.txt w podkatalogu dana

Naciśniecie klawisza funkcyjnego F6 powoduje:
Wstawienie znaku końca pliku (CTRL-Z lub ^Z)
Kopiuje ostatnio wydane polecenie
Przerwanie działania programu

 


punktacja:
0-12
13-18
19-27
28-36
37-42
43
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca