Pomoce dydaktyczne

                                                        Dla ucznia                       Dla nauczyciela

 

                                                                   Dla ucznia

Materiały, testy (w formacie .doc i .docx do ściągnięcia)

Geografia

 - Lodowce górskie i lądolody -karty-pracyIa_bT(PSP)(.docx)
 - Powtórzenie - hydrosfera (pdf)
 - Zadania - przemysł_IcT (.docx)
 - Hydrosfera (.pdf)

Matematyka

 - test 1
 - test 2
 - test 3
 - test 4
 - Program do ćwiczeń z funkcji kwadratowej (.exe 202KB)

Chemia

 - test 1
 - test 2

Biologia

 - test 1
 - test 2

J. polski

 - test

J. angielski

 - test

J. niemiecki

 - test

Wiedza o społeczństwie

 - test

Przedmioty zawodowe

 - "Rozwój automatyki na przestrzeni wieków"(.pdf 2.37MB)
 - Program do badania szeregowego obwodu RLC(.exe 205KB)
 

Testy On-line

1. Informatyka

 - test 1
 - test 2
 - test 3
 - test 4

2. J. polski

 - test

3. Egzamin zawodowy

 Zawodowyegzamin.pl

                                                                 Dla nauczyciela

Publikacje (do ściągnięcia w formacie .doc, .xls i .pdf)

  Dokumentacja wycieczki, rajdu, wizyty zawodoznawczej

 - OGÓLNY REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓL TECHNICZNYCH im. WINCENTEGO POLA W GORLICAH
 - Załącznik nr 1 (Karta wycieczki z preliminarzem i harmonogramem)
 - Załącznik nr 2 (Lista uczestników wycieczki)
 - Załącznik nr 3 (Druk zgody rodziców/opiekunów)
 - Załącznik nr 4 (Rozliczenie wycieczki)
 - Załącznik nr 5 (Regulamin wycieczki z drukiem na podpisy uczniów o zapoznaniu sie z nim)

  J. polski

 - "Poezja erotyczna Bolesława Leśmiana- uwznioślona zmysłowość."      (konspekt dla klasy III LO)
 - "Piękne kobiety renesansu w malarstwie i poezji." (konspekt dla klasy I LO)
 - "Od renesansowej biografii poety-do curriculum vitae..."
    (konspekt dla klasy I LO)
 - "Architektura średniowiecza" (spakowana prezentacja Power Point)
 - "Sztuka średniowiecza" (spakowana prezentacja Power Point)

  Godzina wychowawcza

 - "Jak zorganizować ciekawą wycieczkę klasową?" (konspekt dla klasy I LO)
 - "Przyczyny, mechanizmy i objawy uzależnienia od narkotycznych
     środków odurzających." (konspekt dla klasy I LO)
 - "Wincenty Pol i patriotyzm"

  Matematyka

 - "Zastosowanie Excela do badania przebiegu zmienności funkcji."
     (konspekt dla klasy IV LO)
 - "Równania i nierówności trygonometryczne." (lekcja z użyciem excela)

  Informatyka

 - "Tworzenie korespondencji seryjnej" (konspekt)
 - "Edytor tekstu Word - Piszemy CV" (wzór CV)
 - "Arkusz kalkulacyjny - spłata kredytu" (przykład excela)
 - "Baza danych - zakładanie struktury bazy." (konspekt dla klasy I LO)

  Różne

 - "Metoda projektów"
 - "Zasady postępowania na wypadek wystąpienia powodzi i po jej ustąpieniu " (plik pdf)
 - "Woda - dwie skrajności" (scenariusz lekcji .doc)
 - "Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi" (scenariusz lekcji .doc)