Nabór dorosłych


Propozycje kształcenia w licem ogólnokształcącym dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, geografia