Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Wincentego Pola
38-300 GORLICE, ul. Michalusa 6
tel./fax: 18 353 61 14

e-mail: sekretariat@zst.gorlice.pl www.zst.gorlice.pl
www.facebook.com/zstgorlice
www.instagram.com/zst_gorlice