Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Wincentego Pola
38-300 GORLICE, ul. Michalusa 6
tel./fax: (0-18) 353 61 14
                                              e-mail: sekretariat@zst.gorlice.pl www.zst.gorlice.pl