Bezpieczna Szkoła Covid

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Pamiętajcie!!!
Zniesienie obostrzeń nie oznacza, że kończy się epidemia i nie ma COVID-19. Bądź odpowiedzialny chroń siebie i innych, przestrzegaj podstawowy zasad bezpieczeństwa oraz higieny.
Nowe wytyczne pozwalają na dalsze utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Szczegóły


Plakat przypominający o zasadach higieny w pandemii

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej powróciliśmy do zajęć stacjonarnych.
Aby nauka w szkole była bezpieczna niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych, by zminimalizować ryzyko zakażenia.
Prosimy, by nie lekceważyć zasad jakie obowiązują w szkole i prosimy o stosowanie się do zaleceń MEiN, MZ i GIS.(.pdf 0,83MB)


Plakat przypominający o wcześniejszym powrocie do szkół jak w tekscie poniżej

Komunikat
Powrót do szkoły!!!

Drodzy uczniowie od poniedziałku 21 lutego br. wracamy do nauki stacjonarnej w szkole.
Pamiętajcie, że w dalszym ciągu organizacja pracy w szkoły odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Plakat z komunikatem o powrocie do edukacji zdalnej

Wraca nauka zdalna

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 i wciąż rosnąca w ostatnich dniach liczba zachorowań wymusza czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Zgodnie z rozporządzeniem, zawieszone zostają zajęcia od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

To oznacza, że po zakończeniu naszej tury ferii zimowych, od 31 stycznia do 27 lutego uczymy się zdalnie. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć za pośrednictwem Microsoft Teams na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń.

Uwaga!!!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyczna nauka zawodu, czyli zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz u pracodawcy realizowane są w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Podstawa prawna (.pdf 291 KB)


Informacja o powrocie do szkół 10.01.2022 od MEiN

Komunikat !!!
W poniedziałek wracamy do szkoły.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Komunikat MEIN
Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej organizacja pracy w szkoły odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Zasady bezpieczeństwa w dobie pandemii

Zdalne nauczanie w okresie przedświątecznym

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 20 grudnia do 9 stycznia przechodzimy na system nauki zdalnej. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć za pośrednictwem Microsoft Teams na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń.
Uwaga!!!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyczna nauka zawodu, czyli zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz u pracodawcy realizowane są w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.
O wszelkich zamianach informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem e-dziennika.
Jednocześnie przypominamy, że:

 • 23-31 grudnia 2021r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • 3-5 stycznia 2022r.- zajęcia zdalne,
 • 6 stycznia 2022r. - Trzech Króli,
 • 7 stycznia 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • od 10 stycznia 2022r. powrót do nauki stacjonarnej
Więcej informacji na stronie MEiN


Informacja

W związku z gwałtownie narastającą liczbą zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, apelujemy o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zasad postępowania przeciwepidemicznego.
Przypominany o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:

 • noszenie maseczek w miejscach wspólnych
 • zachowanie min. 1,5 m dystansu od innych osób
 • dezynfekcję rąk
 • pozostanie w domu, gdy ma się objawy wskazujące na zachorowanie na Covid-19.

Pamiętajcie !!!
Nasze odpowiedzialne zachowania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów będą miały wpływ na rozwój sytuacji i dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Jednocześnie informujemy o możliwości szczepienia się przeciwko Coivid-19.
Aktualne informacje o szczepieniach dostępne są na oficjalnej stronie"Szczepimy się"
Ogólne informacje i zalecenia związane z postępowaniem w związku z Covid-19, a także listy aktualnych zaleceń i ograniczeń obowiązujących w kraju można znaleźć na oficjalnej stronie rządowej.


Zdjęcie z napisem o bezpiecznym powrocie do szkoły od 1 września

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok w którym czeka nas dużo nowych wyzwań, ale to także kolejny rok w cieniu epidemii COVID-19 i kolejnych obostrzeń. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami (przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), które pokazują podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole, w drodze do niej czy podczas spędzania wolnego czasu.

1. Bezpieczny powrót do szkoły. Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego



>


2. W związku z planowaną przez MZ, GIS i MEiN akcją szczepień dzieci i młodzieży przeciw Covid-19 w szkołach zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi


Komunikat o przedłużeniu obostrzeń od 19.04

Obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Wyjątek!

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą przekazywać wychowawcy klas w e-dzienniku i na platformie teams.
Więcej informacji na stronie MEiN


Komunikat o przedłużeniu obostrzeń do 18.04

Nadal pracujemy zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu.
Więcej informacji na stronie MEiN


Komunikat o zawieszeniu zajęć prakycznych

Zawieszenie zajęć praktycznych!

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu. Zajęcia praktyczne będą prowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje organizacyjne będą przekazywać wychowawcy klas w e-dzienniku i na platformie teams.
Więcej informacji na stronie MEiN


Szczepienie ratuje życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń, a także przyczynisz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

Dlatego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19!!!

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 • jak się zaszczepić?
 • kiedy możesz się zaszczepić?
 • gdzie się zaszczepić ?
 • jak wygląda procedura szczepień krok po kroku?
 • dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Zapraszamy na stronę www.gov.pl/szczepimysie tam znajdziesz rzetelne i szczegółowe odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań.


Komunikat!
Nauczanie zdalne nadal trwa!

Od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021 r. stacjonarne funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych zostaje ograniczone. Oznacza to, że nadal będziemy uczyć się zdalnie, a wyjątkiem jest praktyczna nauka zawodu, która będzie odbywać się na takich zasadach jak przed feriami. Zatem zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz u pracodawców będą realizowały kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Szczegółowe informację organizacyjne tradycyjnie będą przekazywać wychowawcy klas w e-dzienniku i na platformie teams.

Więcej informacji na stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach


Aktualności w organizacji pracy szkoły

Do 29 listopada br. będziemy nadal uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, drobne modyfikacje dotyczyć będą klas maturalnych, a szczegółowe rozwiązania podadzą wychowawcy w e-dzienniku i na platformie teams.
Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Ważna informacja!!!

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Od 24.10 (sobota) cały kraj wchodzi do strefy czerwonej. W związku z powyższym zmieniły się zasady organizacji pracy w szkołach.
Kształcenie zawodowe w całości przechodzi na zdalne nauczanie, co oznacza że zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również praktyki zawodowe w okresie całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych tj. do 8 listopada zostają odwołane i zawieszone.
Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów. Wykorzystujemy do kontaktu z uczniami i rodzicami dziennik elektroniczny Vulcan, MS Teams oraz stronę internetową szkoły.



Szkoła zamknięta dla koronawirusa – czyli nowe zasady bezpieczeństwa w szkole

 1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
 2. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (pdf)