Bezpieczna Szkoła Covid

Aktualności w organizacji pracy szkoły

Do 29 listopada br. będziemy nadal uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, drobne modyfikacje dotyczyć będą klas maturalnych, a szczegółowe rozwiązania podadzą wychowawcy w e-dzienniku i na platformie teams.
Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Ważna informacja!!!

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Od 24.10 (sobota) cały kraj wchodzi do strefy czerwonej. W związku z powyższym zmieniły się zasady organizacji pracy w szkołach.
Kształcenie zawodowe w całości przechodzi na zdalne nauczanie, co oznacza że zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również praktyki zawodowe w okresie całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych tj. do 8 listopada zostają odwołane i zawieszone.
Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów. Wykorzystujemy do kontaktu z uczniami i rodzicami dziennik elektroniczny Vulcan, MS Teams oraz stronę internetową szkoły.Szkoła zamknięta dla koronawirusa – czyli nowe zasady bezpieczeństwa w szkole

  1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
  2. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (pdf)