AKTYWNA TABLICA

"AKTYWNA TABLICA" JUŻ U NAS!

Coraz częściej, by jak najlepiej przekazać swoją wiedzę innym, w szkołach sięga się po najnowsze zdobycze techniki. Dlatego nasza szkoła przystąpiła do udziału w rządowym programie „AKTYWNA TABLICA”, który polega na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zatem miło nam poinformować, że nasze wnioski dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zostały zakwalifikowane do dofinansowania, a otrzymane dzięki temu wsparcie finansowe pozwoliło na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o cztery dotykowe monitory interaktywne, w tym trzy 65 calowe i jeden 75 calowy. Dodatkowo szkoła otrzymała dwa projektory i głośniki. Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności prowadzonych w szkole zajęć. Interaktywne metody pracy na lekcjach z różnych przedmiotów sprawią, że zajęcia będą ciekawsze i inspirujące do zdobywania oraz poszukiwania nowej wiedzy. Prowadzenie lekcji zostało wyniesione na zupełnie nowy poziom sięgając po najnowsze zdobycze techniki, bowiem era czarnych tablic już dawno minęła.
Bardzo cieszymy się, że nasza szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna. Z pewnością w przyszłości czekają nas kolejne nowości związane ze sprzętem IT i dzięki temu nasza codzienna edukacja zyska nowy wymiar ukierunkowany na kształcenie kompetencji przyszłości.O programie Aktywna Tablica

Jest to Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
1. Cel Programu ,,Aktywna tablica”

 • Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
 • Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.
 • Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
 • Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:
 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
Działania:
 • Wyznaczenie szkolnego-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole)
 • Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły
 • Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu
 • Umożliwienie uczniom w danej klasie z wykorzystywanie tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych
 • Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialne
 • Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu
 • Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych
 • Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami