navigation

LOWE

LOKALNY OSRODEK WIEDZY I EDUKACJI

Aktualności

Kolaż zdjęć z wyjazdu do Porto

Poszerzając horyzonty-kadra i trenerzy LOWE ZST w Porto

W dniach 9-13 lipca 2022 odbył się już kolejny w tym roku wyjazd dla kadry i trenerów osób dorosłych LOWE, w ramach projektu Mobilność Kadry w sektorze Edukacja Dorosłych w Programie Erasmus+. Po Bilbao przyszedł czas na Porto w Portugali, gdzie uczestnicy wyjazdu mogli dowiedzieć się więcej o nowych metodach i technikach edukacji dorosłych wykorzystując nowoczesne technologie cyfrowe, w tym grywalizacje i gry edukacyjne. Bo jak się okazuje ciekawym i atrakcyjnym narzędziem wspierającym proces edukacji jest obecnie właśnie grywalizacja, łącząca elementy zabawy, edukacji, rywalizacji oraz zaangażowania. Kurs w części teoretycznej oraz praktycznej został przeprowadzony przez Virtual Campus. Grupę uczestników stworzyli koordynatorzy z Małopolskiej Izby Samorządowej, trenerzy i kadra z ośrodków LOWE z Rawy Mazowieckiej i Wielkiej Wsi oraz naszego ośrodka LOWE ZST, który reprezentowała pani Dyrektor Renata Stępień, pani Małgorzata Kukuła-Jasińska oraz pan Marek Potempa.
To był niezwykły czas wspólnego uczenia się i działania, jak również czas wspólnej integracji oraz zwiedzania i poznawania specyfiki miejsca, lokalnej kultury i smaków, a przede wszystkim poznanie ludzi z pasją, którzy swoim zaangażowaniem potrafią pobudzić do działania. Dziękujemy za tą motywująco-edukacyjną moc, jaką otrzymaliśmy od wszystkich uczestników, a samo Porto wraz z dzielnicą Ribeira nad rzeką Duero z kolorowymi kamieniczkami to ciekawe i inspirujące miejscu, które dostarczyło takiej energii, aż chce się przenosić góry. I już dziś wprowadzamy do Naszego LOWE nowe pomysły na działania i innowacyjne rozwiązania.

Kolaż zdjęć z wyjazdu do Bilbao
Logo projektu Erasmus Plus

Edukacja Dorosłych w Programie Erasmus+

Zespół Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gorlicach od 2017 roku prowadzi Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, który zajmuje się edukacją poza formalną i nieformalną osób dorosłych. Zajęcia dopasowane są do aktualnych potrzeb osób dorosłych. Rozwijają zainteresowania, pozwalają odnaleźć się w zmieniających się świecie, a także kształtują kompetencje społeczne i obywatelskie. Kierowane są głównie do osób z utrudnionym dostępem do edukacji lub do osób, które już dawno ukończyły edukację formalną i chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności. LOWE, to coś więcej niż edukacja, to sposób na tworzenie relacji i integrowanie środowiska. Obecnie w ramach LOWE realizowany jest kurs języka angielskiego, a zdobyte umiejętności posługiwania się językiem zostaną sprawdzone w praktyce podczas wyjazdu do Słowenii.
Edukacja dorosłych wymaga innych form i metod, aniżeli stosowane są w edukacji szkolnej. Dlatego też trenerzy wywodzący się z nauczycieli potrzebują wsparcia, rozwoju i poznania nowych, atrakcyjnych sposobów pracy. Taką możliwość miała Pani Dyrektor Renata Stępień i dwóch nauczycieli szkoły – trenerów LOWE, którzy w towarzystwie operatora LOWE –pracowników Małopolskiej Izby Samorządowej oraz trenerów i koordynatora LOWE z Rawy Mazowieckiej i Wielkiej Wsi wyjechali do Hiszpanii do Bilbao w ramach projektu Mobilność kadry edukacji dorosłych w ramach sektora Edukacja Dorosłych w Programie Erasmus+. W organizacji przyjmującej – Media Creativa w Bilbao odbył się dwudniowy kurs innowacyjnych , aktywizujących metod edukacji dorosłych np. Escape Rooms, studium przypadku, Visual Thinking. Oprócz teorii podczas praktycznych ćwiczeń w grupach była możliwość realnego zastosowania tych metod.
Pobyt w Hiszpanii służył także poznaniu kultury i codziennych zwyczajów mieszkańców Bilbao. Popołudnia były okazją do poznania kultury, kuchni i zabytków Bilbao, a co najważniejsze ludzi tworzących tamten klimat kulturowy. Udało się również odwiedzić muzeum Guggenheima i zachwycić jego zbiorami i architekturą. Pobyt w Hiszpanii był również czasem ważnym dla rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
Kilka zdjęć z pobytu w Hiszpanii

Plakat informujęcy o naborze na kurs języka angielskiego
Serdecznie zapraszamy naszych uczestników LOWE z poprzednich edycji do kontynuowania nauki języka angielskiego. Zapewniamy jak zawsze miłą atmosferę, profesjonalnych trenerów językowych, dodatkowo mamy zaplanowane wydarzenia międzynarodowe, a w trakcie nauki wyjazd do Słowenii. Czekamy na Was. Miło nam będzie spotkać się ponownie Informacje w sekretariacie i pod nr telefonu 18 3536114

LOWE II- czas podsumowań - 4 Forum Wymiany Doświadczeń LOWE

Kolaż zdjęć z Forum podsumowującego projekt LOWE
W dniach 24-25 marca w Krakowie odbyło się już 4 Forum Wymiany Doświadczeń Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji -LOWE II na rzecz aktywizacji osób dorosłych. Był to również czas podsumowania całego projektu LOWE II.
„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)” to projekt grantowy realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1007/19-00 zawartej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Ministrem Edukacji Narodowej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema organami prowadzącymi szkoły publiczne (Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś), przy których funkcjonują Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, utworzone w edycji konkursu LOWE edukacja 2017-2018. Nasza szkoła, która aktywnie działa jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji od 2017r. i prowadzi różnorodne formy edukacji osób dorosłych, obecnie dzieli się swoimi doświadczeniami.
W tej edycji projekt LOWE II realizowany jest w 20 Ośrodkach LOWE z terenu 8 województw (opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego). W grupie nowo powstałych ośrodków LOWE funkcjonują także 2 ośrodki z naszego powiatu, a jest to Ośrodek LOWE w Gminie Biecz i Ośrodek LOWE w Gminie Moszczenica.
Z ramienia partnerstwa Powiatu Gorlickiego w 4 Forum poświęconym budowaniu wsparcia edukacji osób dorosłych uczestniczył pan Tadeusz Mikrut - dyrektor Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Pani Renata Stępień - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.
4 Forum to dwa dni wypełnione spotkaniami, rozmowami i dyskusjami o edukacji nieformalnej i pozaformalnej osób dorosłych. To także czas wymiany doświadczeń i podsumowania całego projektu. To także duży ładunek emocjonalny i inspiracja do przyszłej aktywności na rzecz kształcenia osób dorosłych w społecznościach lokalnych, bowiem tylko formalnie skończył się projekt ale nie zakończyły się różnorodne działania, które będą nadal podejmowane przez ośrodki LOWE.

Projekt Erasmus+ i sektor Edukacja Dorosłych w Naszej Szkole!

Plakat informujęcy o nowym projekcie LOWE opisanym poniżej w tekście
Miło nam poinformować, że zakwalifikowaliśmy się do programu Erasmus plus w sektorze Edukacja Dorosłych AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-ADU) o budżecie 60 000 euro.
Otrzymane dofinansowanie w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus plus pozwoli nam realizować w latach 2022-2024 przygotowany przez nas projekt edukacyjny pt.” Łączymy pokolenia przez wspólne działania.”
Projekt wpisuje się w działania naszego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który działa od 2017 roku.
Szczegóły już wkrótce!!.
Zdjęcie - plakat podumowujący pracę za lata 2014-2020 o czym piszemy w tekscie poniżej
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach realizował projekt - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu LOWE była edukacja i aktywizacja osób dorosłych dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach edukacji. W ramach projektu zostały przeprowadzone darmowe szkolenia, warsztaty i kursy dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci.
W ramach trwałości projektu Ośrodek LOWE przy ZST w Gorlicach kontynuuje wiele działań, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej.
Przypominamy, że LOWE to miejsce, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć, rozwinąć i wzmocnić różne kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek osobistych i zawodowych.

"Balladyna" Juliusza Słowackiego przeczytana po raz drugi !!

Za nami kolejne czytelnicze przedsięwzięcie i spotkanie z „Balladyną” Juliusza Słowackiego w ramach odsłony Narodowego Czytania.
W Balladynę, Alinę, Kirkora i pozostałych bohaterów lektury tym razem wcielali się nasi uczestnicy projektu ASA LOWE oraz młodzież szkolna.
– Warto sięgać i wracać do starych lektur, bo mają w sobie dużo mądrości, a wspólne czytanie może być inspiracją do sięgania po kolejne dzieła znanych autorów – mówi pani Renata Stępień dyrektor ZST.
Nasze spotkanie czytelnie było także okazją do budowania relacji i więzi międzypokoleniowych, a ich atmosfera i emocje, których wszyscy doświadczyliśmy pokazały, że warto aranżować tego typu spotkania pokoleń. Już dziś zapraszamy na kolejne nasze spotkanie w ramach ASA LOWE.

Starujemy z zajęciami:

SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej
Zajęcia sportowo-rekreacyjne- prowadzący K. Jędrzejczyk
Czwartek godz. 17.00,
OKNO NA ŚWIAT - rozwijanie kompetencji językowych
Język angielski - prowadzący M. Potempa
Czwartek godz. 16.30,
Język angielski – prowadząca W. S.- Wójcik
Środa godz. 16.30
Język niemiecki – prowadzący K. Zawiliński
Środa godz. 14.50
KOMPUTER DLA SENIORA - rozwijanie kompetencji cyfrowych
zajęcia komputerowe - prowadzący R. Chrząszcz
Poniedziałek godz. 15.35
Serdecznie zapraszamy
Zachęcamy do śledzenia naszego fb tam będziemy informować o naszych wydarzeniach i ewentualnych zmianach:)

Z przyjemnością informujemy, że wznawiamy naszą działalność w zakresie projektu „ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”.
Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa i dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną miło spędzić czas do uczestnictwa w bezpłatnych kursach:
Rekrutacja ruszyła i już dziś zapraszamy do udziału. Zajęcia będą realizowane poprzez: prelekcje tematyczne, międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe (m.in. plastyczne, literackie, florystyczne itp.), zajęcia rekreacyjno-ruchowe (nordic walking, gimnastyka, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, inne), warsztaty z zakresu promocji zdrowia oraz z zajęcia z podstaw obsługi komputera, wykorzystania Internetu, różnych dostępnych narzędzi i aplikacji cyfrowych w codziennym życiu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich, którzy pragną spędzić czas w miłej i twórczej atmosferze.

Projekt LOWE 2

Pilotażowy Projekt LOWE już za nami ale jego pozytywne echa zaowocowały decyzją o kontynuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków. LOWE 2– Lokalne Ośrodki Wsparcia Edukacyjnego na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2 będą działać w oparciu o wypracowany w pierwszej edycji konkursu model LOWE. Tym razem Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach bierze udział w tym projekcie jako partner, którego celem jest wsparcie i pomoc nowo powstającym ośrodkom.
Za nami konferencja inaugurująca projekt, która odbyła się 29 stycznia br. na Uniwersytecie Jagiellońskim i była ona doskonałą okazją do poznania warunków uczestnictwa w 2 edycji konkursu  grantowego LOWE 2. Konferencja stała się również ogólnopolską debatą o edukacji nieformalnej i pozaformalnej osób dorosłych i roli szkoły w procesie podtrzymywania, uzupełniania i rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności i kwalifikacji społeczności lokalnych. Nabór do projektu odbywać się będzie w ramach już otwartego konkursu grantowego, ogłoszonego przez Fundację MIS.
Więcej informacji na stronie www.lowe.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków, które pozwolą na wykorzystanie potencjału szkoły w jej nowej roli - centrum edukacji nieformalnej. Zyskajcie NOWE OBLICZE SZKOŁY!

Czas podsumowania -ASA LOWE

Projekt ASA LOWE –Akademia Seniora Aktywnego przy Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji był realizowany od października do grudnia 2019r. w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa. Projekt był dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia na terenie działania 10 ośrodków LOWE. W ramach projektu oferta edukacyjna obejmowała 3 bloki tematyczne:

Przedsięwzięcie to kontynuacja projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”, który realizowany było w ZST w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. i wówczas z różnych form wsparcia – skorzystało 225 osób dorosłych.

A jaki jest bilans ASA LOWE?

Proponowane formy aktywności w ramach edycji ASA LOWE zamknęły się liczbą 104 przepracowanych godzin, w tym na język angielski przypadło 36 godzin, na język niemiecki 18 godzin, na zajęcia komputerowo-informatyczne 24 godziny, zajęcia sportowo-rekkreacyjne 20 godzin, a warsztaty zdrowego stylu życia 6 godzin. W projekcie wzięło udział 83 osób powyżej 60 roku życia, a wskaźnik liczby osób uczestniczących w projekcie w stosunku do zakładanych we wniosku danych wynosi ponad 138%. ZST zyskało nowe oblicze, bo dzięki LOWE, które za funkcjonowało u nas i staliśmy się takim swoistym centrum integracji społeczności lokalnej. To nie tylko miejsce edukacji młodzieży ale teraz staje się dodatkowo ośrodkiem edukacji osób dorosłych i starszych. Uczestnicy dzieląc się swoimi opiniami na temat projektu są zadowoleni z pomysłu utworzenia takiego miejsca, gdzie jednocześnie mogą wzmocnić swoje umiejętności, kompetencje oraz więzi ze środowiskiem lokalnym.
Realizacja projektu ASA LOWE dobiega końca, zamykamy projekt ale nasze zajęcia będziemy kontynuować po krótkiej przerwie świąteczno-zimowej. W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych zajęciach. Do zobaczenia w 2020roku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym obecnym i przyszłym uczestnikom wszystkiego co najlepsze! Przede wszystkim zadowolenia i sukcesów, odwagi do działania, ciekawości świata i spełnienia wszystkich marzeń. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą dużo szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych. A Nowy 2020 Rok przyniesie wspaniałe możliwości w dążeniu do realizacji wyznaczonych planów i celów.
Z gorącymi pozdrowieniami
Zespół

ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kursy dla dorosłych, tym razem w ramach projektu „ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”.
Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa i dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną miło spędzić czas do uczestnictwa w bezpłatnych kursach:
• OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych;
• KOMPUTER DLA SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych;
• SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej u osób starszych.
Rekrutacja ruszyła i już dziś zapraszamy do udziału.
Starujemy w październiku:
--> SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej u osób starszych.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne- wtorek 1.10.2019r. godz. 18.15
-->OKNO NA ŚWIAT - rozwijanie kompetencji językowych - język angielski
Prowadzący M. Potempa piątek 4.10.2019r. godz. 16.00 - 17.30
Prowadzący W. S.- Wójcik wtorek 10.2019r. godz. 15.40 - 17.15
-->OKNO NA ŚWIAT - rozwijanie kompetencji językowych - język niemiecki
Prowadzący K. Zawiliński poniedziałek 7.10.2019r. godz. 14.45-16.15
-->KOMPUTER DLA SENIORA - rozwijanie kompetencji cyfrowych
Prowadzący R. Chrząszcz poniedziałek godz. 14.45-16.15

"Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas…"

W miłej, ciepłej i świątecznej atmosferze Pani Dyrektor Renata Stępień złożyła uczestnikom zajęć LOWE serdeczne życzenia świąteczne. A Nowy rok tuż tuż, zatem każdy oprócz życzeń, otrzymał kalendarz na nowy rok i dużo pozytywnej energii :).
Wesołych Świąt!

Bombkowe inspiracje

Nie przed telewizorem, a na warsztatach spędziliśmy środowe popołudnie wykonując niezwykłe bombki. Wszyscy bardzo się zaangażowaliśmy w pracę i w mgnieniu oka stworzyliśmy szalenie oryginalne, nowoczesne i bardzo nastrojowe bombki, które uatrakcyjnią z pewnością stół wigilijny czy stroiki świąteczne. Dziękujemy za miło spędzony czas i życzymy magicznych Świąt Bożego Narodzenia wśród własnoręcznie wykonanych dekoracji!
Fotorelacja

ODPORNOŚĆ na szóstkę - co jeść, żeby nie chorować?

Za nami kolejne spotkanie z panią dietetyk Justyną Oszkandy z Gabinetu Bonne Sante. Tym razem tematem przewodnim spotkania było wzmacnianie odporności naturalnej. Jak się okazje to powrót do natury jest receptą na zdrowie. I to nie brzydka pogoda sprawia, że ciągle łapiemy infekcje ale to nasza kiepska odporność. Zatem zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, stosowanie naturalnych, nieprzetworzonych produktów z lokalnych źródeł, to klucz do dobrego samopoczucia i długowieczności.
Kto nie był niech żałuje! ..;)
Było wiele cennych rad i wskazówek, a także konkurs z nagrodami.
Pani Krystynie gratulujemy wygranej !:)
Pamiętaj !!!
Aby wzmocnić odporność, nie wychodź bez śniadania
Fotorelacja

Wakacyjne LOWE

Ostatnie zajęcia zakończyły oficjalnie I rok działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ZST. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszych aktywnościach edukacyjnych, za wytrwałość i zaangażowanie. Mamy nadzieje, że w pełni spełniliśmy państwa oczekiwania i nasze zajęcia pozwoliły rozwinąć Wam wasze zainteresowania i pasje, poznać ciekawych ludzi oraz zdobyć nową wiedzę. Śmiało możemy powiedzieć, że zajęcia teoretyczno-praktyczne zostały zrealizowane w 100%, a teraz przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na czas letniego odpoczynku życzymy Państwu słonecznych dni z odrobiną deszczowych chmurek :). Niech wolne chwile obfitują w niezapomniane przygody. Życzymy wspaniałych podróżny tych dużych i tych małych. Dużo relaksu i wypoczynku, który pozwoli nabrać potrzebnych sił przed kolejnymi wyzwaniami osobistymi, zawodowymi i tymi szkolnymi, które czekają na Państwa od września w naszym Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji. Wszystkiego dobrego na każdy wakacyjny dzień!. Dziękujemy za ten czas, w trakcie którego mogliśmy wspólnie rozwijać pasje i wspólnie się uczyć.
Podsumowanie projektu na gorlice.tv

Zakończenie kursów i zajęć:

- kursu komputerowego - fotorelacja,
- kursu języka angielskiego - fotorelacja,
- zajęć sportowo-rekreacyjnych - fotorelacja,

Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne

Kolejna grupa uczestników LOWE skorzystała z warsztatów fryzjersko-kosmetycznego, w ramach którego poznawali i doskonalili m.in. umiejętność dbania o wygląd zewnętrzny. Można było poznać tajniki malowania oczu i dobierania kosmetyków do rodzajów cery oraz dbania o nią czyli sztuki wizażu. Nasi młodzi adepci sztuki fryzjerskiej zaprezentowali najnowsze trendy we fryzjerstwie. Były piękne loki, warkocze oraz karbowane fale. Każda z uczestniczek wyszła zadowolona z nową oryginalną fryzurą oraz subtelnym makijażem.
Fotorelacja

Świadomy Konsument. Wiem co kupuję.

Podsumowania projektu LOWE przyszedł czas, ale my nadal prężnie i aktywnie działamy. Kolejne nasze spotkanie odbyło się z panią Justyną Oszkandy -dietetyk kliniczny, miłośniczka zdrowego odżywiania i właścicielka Gabinetów Dietetycznych Bonne Sante. Warsztaty dotyczyły zwiększenia świadomości konsumentów na temat żywności i żywienia, zdobycia umiejętności czytania etykiet oraz właściwego korzystania z ogólnodostępnych informacji na temat żywności. Z pewnością kolejne nasze zakupy będą bardziej przemyślane i świadome. Dziękujemy pani Justynie za te cenne uwagi i uświadomienie co i jak należy kupować, bo w ten sposób zadbamy o swój sposób żywienia oraz zdrowie.
Fotorelacja

Warsztaty motywacyjne- Niemożliwe nie istnieje – spotkanie z Janem Melą

- Jestem tu po to, aby Wam opowiedzieć nie o swoich sukcesach, ale o trudach jakie spotykają nas na co dzień w życiu - rozpoczął swoje wystąpienie zaproszony gość.
Autorskie spotkanie motywacyjne z Janem Melą, prezesem Fundacji Poza Horyzonty, polskim podróżnikiem i działaczem społecznym, który podzielił się refleksją - jak budować życie pełne pasji mimo niepełnosprawności odbyło się w naszym LOWE.
Podczas spotkania nasz gość opowiadał o przeżyciach z najtrudniejszych ale również najpiękniejszych momentów swojego życia. Swoją postawą pełną wytrwałości pokazał jak pokonywać własne ograniczenia i przezwyciężać niepełnosprawność, o której nie decyduje brak ręki czy nogi, lecz bariery, które tkwią w naszej głowie. Jak sam podkreśla - Z każdego doświadczenia można wyciągnąć coś dobrego. Coś, co nas wzmocni. Nie ma takiej trudności, której nie da się pokonać ani dołka, z którego nie dałoby się wyjść. Zwrócił uwagę, że najważniejsze w naszym życiu jest to, by lubić siebie i widzieć w ludziach dobro oraz nigdy nie poddawać się, na przekór wszystkiemu i wszystkim.
Jasiek Mela ujął nas szczerością, otwartością oraz niezwykłą energią, którą wielu zapewne zainspirował do działania i wiary we własne możliwości. Z pewnością jego słowa na długo staną się dla nas życiowym drogowskazem.
Fotorelacja

Konferencja podsumowująca I rok działalności LOWE w Krakowie

Za nami oficjalne podsumowanie I roku działalności LOWE. Wszystkie 15 ośrodków LOWE spotkało się na konferencji, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018r. w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskich Przegorzałach. Spotkanie związane było z projektem zatytułowanym "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych" realizowanym przez Fundację Małopolską Izbę Samorządową wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki i był to czas na podsumowanie doświadczeń pierwszego roku działalności LOWE. Wg złożeń LOWE jest centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, które zostało uruchomione przy szkole w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji. Warto dodać, że projekt miał charakter pilotażowy i polegał na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Zatem pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE w piętnastu lokalizacjach, pozwoliło wypracować ramy organizacyjne i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w przyszłości. Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że nasz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w ZST w pełni spełnił swoją rolę, a dwukrotnie przekroczony wskaźnik uczestników oraz pozytywne opinie świadczą o dużym zainteresowaniu naszymi działaniami. Roczną działalność LOWE w ZST, naszą kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań organizacyjnych dla tej nowej działalności, doświadczenia związane z prowadzeniem LOWE oraz osiągnięte efekty przedstawiała, podczas konferencji, Dyrektor Szkoły Pani Renata Stępień. Dodatkowo został przygotowany plakat formatu A0 ilustrujący działalność naszego LOWE, który został wywieszony w kuluarach konferencji. Na plakacie znalazły się zdjęcia z prowadzonych aktywności edukacyjno-integracyjnych, materiały informacyjne i promocyjne, wydruki z prasy oraz portali społecznościowych, a także inne materiały związane z działalnością LOWE.
Fotorelacja

Piknik integracyjno-podsumowujący

W ramach podsumowania I roku funkcjonowania naszego LOWE zorganizowaliśmy piknik integracyjno-podsumowujący, który odbył się 29 maja b.r. w Gospodarstwie Pasiecznym Sądecki Bartnik w Stróżach. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę uczestników, kadrę trenerską i zespół zarządzający projektem, w sumie ponad 120 osób, które wspólnie spotkało się by podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami oraz porozmawiać o planach na przyszłość. Rozmowy z naszymi uczestnikami potwierdziły, że realizacja projektu LOWE jest potrzebnym działaniem, które polepsza sytuację edukacyjno-zawodową społeczności lokalnej.
W programie pikniku zaplanowano również wizytę studyjną w zakładzie produkcyjnym Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik oraz zwiedzanie Muzeum Pszczelarskiego.
Było wesoło, głośno i smacznie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą procentowały w przyszłości.
Fotorelacja

Wizyta studyjna Krosno-Sanok

25 maja odbyła się 2 wizyta studyjna w ramach projektu. Tym razem udaliśmy się do Krosna gdzie mogliśmy zobaczyć linię produkcyjną w zakładzie produkcji ręcznej w firmie Krosno Glass. Drugim punktem wyprawy było zwiedzanie muzeum historycznego w Sanoku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prace Zdzisława Beksińskiego, inżyniera architekta, malarza, rzeźbiarza, fotografa, rysownika i artysty posługującego się też grafiką komputerową. Oglądanie prac artysty potraktowaliśmy jako uzupełnienie wcześniejszych warsztatów fotograficznych.
Fotorelacja

Zakończenie kursów:

- kursu komputerowego - fotorelacja,
- kursu języka angielskiego - fotorelacja,

Decoupage'owe pudełka

Za nami kolejne warsztaty decoupage. Tym razem nasi uczestnicy ozdobili wybranym przez siebie wzorem prostokątne drewniane pudełko na chusteczki. Przedmiot wdzięczny i prosty – idealny, niezbędny w każdym domu, funkcjonalny, który z pewnością będzie ozdobą każdego wnętrza. Za mile spędzone popołudnie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy tak ciekawych prac.
Fotorelacja

Wizyta w Krakowskiej Manufakturze Czekolady

Kolejną aktywnością naszego LOWE była wizyta zawodoznawcza w Krakowskiej Manufakturze Czekolady, w trakcie której uczestniczyliśmy w warsztatach czekoladowych. Pod okiem wykwalifikowanego deseranta zapoznaliśmy się z historią czekolady oraz samodzielnie wykonaliśmy słodkie specjały takie jak pralinki, trufle i malowane tabliczki czekolady. Było kolorowo i słodko. Każdy zdobył tytuł „Młodszego Deserenta” i otrzymał specjalny certyfikat. W otoczeniu czekoladowych zapachów i gorącej czekolady można było zaczerpnąć inspiracji do własnej przedsiębiorczości i znaleźć pomysł na swój czekoladowy biznes. Wizyta w Krakowskiej Manufakturze Czekolady była również okazją do zwiedzania Krakowskiego Rynku Głównego. Na trasie naszej wędrówki krakowskimi ulicami znalazło się również Muzeum Bursztynu, gdzie podziwialiśmy przeróżne bursztynowe wyroby – od biżuterii (zarówno w formach współczesnych, jak i w stylizowanych na dawne) poprzez przedmioty użytku codziennego, na prawdziwych dziełach sztuki kończąc – bursztynowe rzeźby. Na zakończenie odwiedziliśmy również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Fotorelacja

Sekret bycia dobrym rodzicem- spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W ramach naszego projektu LOWE zorganizowaliśmy spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską znaną z programów: "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Tytułowa bohaterka paradokumentu jest także ekspertem od przestępczości zorganizowanej, współautorką ustawy o świadku koronnym, ambasadorką wprowadzenia edukacji prawnej do szkół, społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka oraz autorką poradnika prawnego "Bezpieczeństwo Młodzieży".
Więcej o spotkaniu z Anną Marią Wesołowską

Tematem wiodącym w spotkaniu były kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, a także rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Anna Maria Wesołowska mówiła o najczęściej popełnianych błędach wychowawczych, które mogą doprowadzić młodego człowieka na ławę oskarżonych. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw i szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.
Ponadto podkreśliła ogromną rolę szkoły w procesie wychowania młodego człowieka. Zachęcała do zakładania kącików prawnych w placówkach oświatowych i instytucjach świadczących szeroko rozumianą pomoc rodzinie. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Były wspólne zdjęcia i autografy. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że spotkanie z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa, jakim jest sędzia Anna Maria Wesołowska, było niezapomnianą lekcją profilaktyki dla wszystkich, którzy mieli okazję w niej uczestniczyć.

Fotorelacja

Zajęcia sportowo-taneczne

Ruch to zdrowie, a zajęcia sportowe nie muszą być nudne. Udowadnialiśmy to, proponując ciekawe zajęcia z aktywności sportowej.

Zmagania fryzjersko – kosmetyczne

Kolejne zorganizowane warsztaty fryzjersko-kosmetyczne pozwoliły naszym uczestniczkom poznać, m.in.: tajniki sztuki makijażu, analizy kolorystycznej czy sekrety upiększania twarzy oraz dbania o włosy i wykonywania prostych, efektywnych fryzur. Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się w pracy, i w życiu osobistym.
Fotorelacja,

Warsztaty dekoratorskie

Kolejne udane warsztaty za nami. Nasze uczestniczki z głową pełną pomysłów wyczarowały piękne, niepowtarzalne, urokliwe stroiki, które będą ozdobą niejednego świątecznego stołu.
Fotorelacja,

Akcja - zdrowo i sportowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczestników zorganizowaliśmy dodatkową formę aktywności -akcję zdrowo i sportowo, która miała na celu promocję aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia i odżywania. Na sali gimnastycznej dla naszej grupy przygotowaliśmy szereg ćwiczeń ruchowych i gier zespołowych. Rozgrywki przebiegały w atmosferze zdrowej rywalizacji, a na zakończenie każdy otrzymał symboliczny medal.
Fotorelacja,

Warsztaty "Wielkanocne cudeńka"

I edycja warsztatów wielkanocnych już za nami. W środowe popołudnie spotkaliśmy się w ZS w Brunarach, gdzie wspólnie przygotowywaliśmy "wielkanocne cudeńka". Nasze szare wytłaczanki z każdą godziną warsztatów zamieniały się w przepiękne, kolorowe, oryginalne dekoracje na świąteczny stół, a wszystko to za sprawą decoupage jako formy dekoratorskiej.
Fotorelacja,

Warsztaty dla kadry LOWE

W naszym LOWE nie tylko my prowadzimy szkolenia, warsztaty, kursy itp. ale od czasu do czasu sami w nich bierzemy udział. Właśnie odbyły się u nas warsztaty z zakresu metodologii monitoringu i ewaluacji aktywności organizowanych w ramach LOWE. W warsztatach wzięły udział osoby zaangażowane w projekt w naszym ośrodku. Szkolenie prowadził dr hab. Roman Dorczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie było niezwykle istotne, ponieważ uzyskaliśmy wiele cennych uwag oraz sugestii jak przeprowadzać ewaluacje naszych aktywności.
Fotorelacja,

Kolejna edycja warsztatów dietetycznych „Wiem co jem”

Cieszymy się, bo grono osób świadomych nt. zdrowego żywienia się poszerza! Wszystko dzięki kolejnej edycji warsztatów dietetycznych "Wiem co jem". Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, w jaki sposób wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe w swojej kuchni i mogli się przekonać na własnych kubkach smakowych, że zdrowe jedzenie może być też naprawdę smaczne!
Fotorelacja,

Zakończenie kilku kursów:

- kursu komputerowego - fotorelacja,
- kursu języka angielskiego - fotorelacja,
- kursu z języka niemieckiego - fotorelacja,

Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne -Bądź Piękna na Wiosnę

Pod hasłem ,,Bądź Piękna na Wiosnę’’ odbyły się kolejne warsztaty fryzjersko-kosmetyczne. W tym celu zaplanowałyśmy program, dzięki któremu wszystkie uczestniczki będą mogły pierwsze wiosenne promyki przyjąć w doskonałych nastrojach :-) W programie: - warsztat – ,,Mój wizerunek – mój sukces’’ - najnowsze trendy w pielęgnacji włosów - najnowsze trendy fryzur na wiosnę 2018 - indywidualne konsultacje dla każdej z Pań z zakresu doboru makijażu i fryzury
Fotorelacja,

Warsztaty fryzjersko-kosmetyczne - Turza

Wraz z wiosną budzą się w nas chęci do działania, do robienia rzeczy, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia, do zmian, na które wcześniej się nie odważyłyśmy dlatego kolejne nasze spotkanie w Turzy miało charakter warsztatów fryzjersko-kosmetycznych. Pani kosmetolog Agnieszka Kolbusz z Salonu Odnowy Heaven udzieliła nam porad jak dbać o cerę, dobierać kosmetyki oraz jak wykonać najmodniejszy wiosenny makijaż. W drugiej części mieliśmy okazje poznać zasady prawidłowego mycia głowy, używania kosmetyków, fachowego trzymania grzebienia, używania suszarki, pielęgnicy i innego sprzętu fryzjerskiego, a wszystko to pod czujnym okiem Pani Beata Cetnarowskiej z Salony Fryzjerskiego.
Fotorelacja,

Warsztaty dietetyczne - Brunary

Za nami kolejna już edycja warsztatów zdrowego żywienia. Ta forma aktywności cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem uczestników. Tym razem spotkaliśmy się w malowniczej miejscowości Brunary. Pani dietetyczka Justyna Oszkandy z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante udzieliła wielu cennych porad żywieniowo –dietetycznych, dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy dotyczących zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, a na koniec wspólnie kosztowaliśmy przygotowane przekąski.
Fotorelacja,

Kurs pierwszej pomocy- już wiemy jak pomóc

Zaczęliśmy od podstaw, czyli dlaczego i kiedy pomocy udzielać, później przeszliśmy przez najczęściej spotykane przypadki i omówiliśmy jak sobie z nimi radzić. Uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i podawali wiele przykładów ze swojego życia ale w tracie było też dużo ćwiczeń praktycznych. Cieszymy się, że zajęcia z pierwszej pomocy cieszyły się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem ze strony uczestników Mamy uczucie kolejnej spełnionej misji i potwierdzenie tego że LOWE jest potrzebne. Dziękujemy naszym uczestnikom i zapraszamy na kolejne nasze spotkania.
Fotorelacja,

Wiem co jem -warsztaty zdrowego żywienia

Po raz kolejny spotkaliśmy się na warsztatach dietetycznych, aby dowiedzieć się jak należy prawidłowo odżywiać się żeby być zdrowym i pełnym energii. Nie zabrakło praktycznych porad dotyczących prawidłowego odżywiania i ciekawych wskazówek.
Fotorelacja,

Kolejne warsztaty dietetyczne już za nami

Warsztaty dietetyczne z panią Justyną Oszkandy (Gabinet Dietetyczny Bonne Sante ) zainspirowały i zmotywowały wszystkie uczestniczki naszego spotkania do zdrowego, pełnego smaku życia. Bardzo dziękujemy wszystkim Paniom za tak liczny udział i mamy nadzieję, że to spotkanie było dla Was pomocne. :)
Fotorelacja, relacja filmowa na gorlice.tv

Zakończenie zajęć z języka angielskiego grupa I

Dla grupy I nasz kurs języka anielskiego dobiegł końca. Na zakończenie językowych zmagań każdy otrzymał dyplom ukończenia kursu. Warto podkreślić, że dla wielu był to pierwszy kontakt z językiem angielskim. Udział w tej formie aktywności pozwolił uczestnikom poznać podstawy języka angielskiego. W trakcie kursu ćwiczyli wymowę oraz uczyli się nowych słówek. Jak duże postępy osiągnęli świadczy fakt iż przemowę – podziękowanie dla prowadzącego zajęcia Pana Marka Potempy wygłosili płynnie w języku angielskim. Gratulujemy wszystkim i zachęcamy do kolejnych aktywności.
Fotorelacja

Zakończyliśmy kurs komputerowy

18.01.2018r. odbyły się ostatnie zajęcia kursu komputerowego „Komputer i Internet bez tajemnic. Od pierwszych zajęć minęło 10 tygodni, a kursanci przebyli w tym czasie długą wirtualną podróż. Rozpoczęły się od poznawania obsługi komputera, klawiatury i myszki, a w efekcie końcowym wszyscy sprawnie potrafią obsługiwać pocztę elektroniczną, wyszukiwać potrzebnych informacji, a także piszą dokumenty w programach tekstowych. W kursie uczestniczyło 12 osób, a zajęcia prowadził pan Robert Chrząszcz.
Dziękujemy zatem uczestnikom za udział w kursie i zapraszamy do kolejnej aktywności. Wszystkim, życzymy cierpliwości, odwagi i dużo wrażeń w pokonywaniu kolejnych komputerowych i internetowych kroków!
Fotorelacja

Poznają tajniki Word, Excel i PowerPoint.

W ramach LOWE trwają zajęcia komputerowe. Nasi uczestnicy od praktycznej strony poznają tajniki działania edytora tekstu Word, środowiska internetowego, mają możliwość założyć swoją pierwszą skrzynkę e-mailową i uczą się jej obsługi. W zależności od zaawansowania i indywidualnych potrzeb osoby pobierającej lekcje komputerowe, omawiane są różne programy, kładziemy nacisk na przydatne w codziennym życiu umiejętności związane z obsługą wielu aplikacji.Każdy temat zajęć realizowany jest niespiesznie i zawsze znajdzie się czas na dodatkowe pytania i wyjaśnienia. Po zajęciach uczestnicy wychodzą uśmiechnięci i zadowoleni.
Fotorelacja

Sobotnie pierniczkowe popołudnie z Ewą Wachowicz

Jak zostaje się najpiękniejszą z pięknych? Jak zostaje się producentem własnych programów kulinarnych ? Jak zdobywa się koronę wulkanów Ziemi? Czy łatwo jest być jurorem w programie Top Chef ?. I jak ozdobić świąteczne pierniczki?
Na te i wiele innych pytań odpowiadała Ewa Wachowicz podczas spotkania w naszej szkole, które zostało zrealizowane ramach projektu LOWE. Na tydzień przed świętami - 16 grudnia, w sobotnie popołudnie świetlica szkolna zapełniła się po brzegi uczestnikami projektu i nie tylko, którzy z wielkim zaciekawieniem i z uwagą wsłuchali się w opowieści Ewy o przygodzie z mediami, podróżach i pasji gotowania. Nie zabrakło również wspomnień z okresu jej młodości i wyborów miss.
Więcej o spotkaniu z Ewą Wachowicz

W atmosferę świąt wszystkich zebranych wprowadzili nasi uczniowie, którzy przygotowali krótką część artystyczną, w której nie zabrakło wspólnie zaśpiewanej kolędy i pastorałki. Później przyszedł czas na skecz i pełną humoru scenkę wykonaną przez podopiecznych Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach, pod kierunkiem pani Haliny Wąsowskej - Schirmer.
Za sprawą naszych nauczycieli pani Renaty Rybczyk i pana Krzysztofa Jędrzejczyka, którzy wcielili się w rolę prowadzących spotkanie, pani Ewa Wachowicz znalazła się w ogniu pytań osobistych i zawodowych, na które chętnie odpowiadała. Nie zabrakło też pytań od samych uczestników.
Organizatorzy oprócz spotkania autorskiego zaplanowali również część warsztatową, w której prowadzący spotkanie wspólnie z Ewą przygotowali lukier, ucierając sok z cytryny z cukrem pudrem. Tak przygotowany lukier posłużył do dekorowania pierniczków. W czasie warsztatów każdy z uczestników miał okazję poćwiczyć dekorowanie lukrem na pojedynczych pierniczkach i samodzielnie wykonać imponujące dekoracje. Niektórzy postanowili od razu owe ozdoby skonsumować, inni zabrali własnoręcznie zdobione pierniczki, które zapewne ozdobią świąteczny stół lub będą miłym, słodkim prezentem dla rodziny czy bliskich.
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć. Chętnych nie brakowało, a wielu z nich miało okazję zakupić książki autorstwa Ewy oraz otrzymać autograf wraz z dedykacją. Spotkanie wypadło znakomicie, czego dowodem było m.in. ogromne zainteresowanie i gromkie brawa, po ciekawie spędzonym popołudniu w towarzystwie uśmiechniętej Ewy Wachowicz.

Fotorelacja

Pierwsze zajęcia już ruszyły

13 grudnia odbyły się warsztaty ozdób świątecznych - Fotorelacja
Język niemiecki - kilka zdjęć
Język angielski - relacja filmowa na gorlice.tv , fotorelacja

To, co za nami, i to, co przed nami w projekcie LOWE

Zgodnie z metodologią przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie aktywności i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych społeczności lokalnej Powiatu Gorlickiego oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE. Diagnoza obejmowała m.in. badania kwestionariuszowe wśród osób dorosłych, z uwzględnieniem rodziców i opiekunów naszych uczniów. Około 350 ankiet, które zostały przeprowadzone pozwoliły nam stworzyć ciekawą ofertę aktywności edukacyjnych. Katalog szkoleń jest tak sprofilowany, aby odpowiadał na indywidualne potrzeby uczestników.

Wywiad fokusowy

Za nami także, wywiad zogniskowany grupowy z udziałem lokalnych interesariuszy –aż 13 przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz innych instytucji i lokalnych organizacji społecznych działających na terenie powiatu gorlickiego. Wspólna rozmowa i debata pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu naszej oferty edukacyjnej. Każdy chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami i przewidywaniami.

W wywiadzie fokusowym uczestniczyli przedstawiciele:

Wszystkim uczestnikom tego spotkania bardzo dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne wskazówki i uwagi. Mamy nadzieje, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli się spotkać i podyskutować.

Wywiad fokusowy

Rekrutacja


Rozpoczynamy rekrutacje uczestników do projektu LOWE .
W ofercie LOWE przygotowano wiele ciekawych i interesujących aktywności edukacyjnych wynikających z analizy lokalnego rynku oraz aktualnych potrzeb mieszkańców powiatu gorlickiego i gmin sąsiednich.
W aktualnej ofercie proponujemy:
Na bieżąco będziemy aktualizować i uzupełniać ofertę oraz informować państwa o terminach rozpoczęcia. Rozpoczęcie kursów językowych planujemy w październiku, ostateczny termin będzie uzależniony od wyników rekrutacji.
Wszystkie dorosłe osoby, które chcą zdobyć dodatkowe umiejętności i rozwinąć swoje zainteresowania zapraszamy do udziału.
Przypominam, uczestnikami projektu mogą być : rodzice lub opiekunowie dzieci, młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz nauki a także mieszkańcy, a w szczególności osoby:

Aby wziąć udział w projekcie należy:

www.LOWE.org.pl

O Projekcie


Projekt LOWE „Edukacja w Przyszłość”

Skierowany jest do osób dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, społeczne i środowiskowe (przerwały edukację, brakuje im kompetencji, wykazują się tzw. wyuczoną bezradnością itp) ale także dla tych którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Cel projektu:

Zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.

Korzyści dla uczestników projektu:

 • doneZdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych,
 • doneAktywizacja zawodowa osób nieaktywnych i bezrobotnych,
 • doneWzrost wśród uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • donePodniesienie kompetencji językowych, komputerowych,
 • doneWzrost kompetencji osobistych, w tym zwiększenie poziomu samodzielności i niezależności, podniesienie poziomu poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do zmiany swojej ścieżki życiowej i zawodowej.

Każdy z uczestników może skorzystać m.in. z:

 • doneWsparcia m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga,
 • doneSzkoleń komputerowych, językowych,
 • doneSzkoleń interpersonalnych,
 • doneSzkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników,
 • doneZajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • doneInnych szkoleń dopasowanych do potrzeb uczestnika.

LOWE"

Harmonogram działań


Po przygotowaniu pełnej ofert edukacyjnej pojawi się szczegółowy harmonogram poszczególnych aktywności edukacyjnych.