Witaj

Zastanów się i wybierz prawidłowe odpowiedzi.
Za błędnie udzieloną odpowiedź odejmowane są punkty.

Do edycji tekstu możemy użyć programu?
Excel
Word
Power Poin
Notatnik

Liczba 1010 w systemie dwójkowym, w systemie dziesiętnym jest równa:
10
20
8
4

Nazwa pliku programu (w Pascalu) zapisanego w formie źródłowej ma rozszerzenie:
P
PAS
EXE
BAT

Zaznacz prawidłowo typ liczby całkowitej:
char
real
integer
double

Operator przypisania w języku Turbo Pascal ma postać:
=
.=
==
:=

Który z zapisów w języku Turbo Pascal jest poprawny:
const war = 10
const war := 10
const war == 10
const war =: 10

Który z zapisów w języku Turbo Pascal jest poprawny:
const war = 10
const war := 10
const war == 10
const war =: 10

Który z zapisów w języku Turbo Pascal jest poprawny:
od 0 do 255
od 0 do 65535
od -128 do 127
od -32768 do 32767

 


punktacja:
0-3
4
5
6
7-8
9
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca