"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona projektu      
Regulamin rekrutacji
Strona główna ZST
       
 
 


              Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2                 

Listy osób zakwalifikowanych 2013/2014

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2.1
Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2.2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2.3
Kurs kosmetyczny 2 Kurs fryzjerski 2
Kurs prawa jazdy kat. B Staż-wizyta do Krakowa
Staż-wizyta do TYCH Kurs spawania metodą MAG
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego Kurs ECDL Core
Kurs kosmetyczny 1 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego
Kurs fryzjerski 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1.1
Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1.2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1.3
Kontakt z Liderem Szkolnym Projektu mgr Rafałem Warzecha osobiście lub:
mail: zstprojekt@gmail.com
tel.: 608 381 846


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: bkz.sekretariat@umwm.pl,
www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu:
Powiat Gorlicki
tel. 18 354-87-73, fax. 18-354-87-71 e-mail: edukacja@powiatgorlicki.pl www.powiatgorlicki.pl